بنیاد امور بیماریهای خاص استخدام میکند

توسط سمیه شهرآبادی
آخرین بروز رسانی ۲۵ آبان ۱۳۹۹
زمان مطالعه 6 دقیقه

مرکز پزشکی شرق بنیاد امور بیماری های خاص، بیمارستانی عمومی(جنرال) دارای بخشهای بستری زنان، مردان و کودکان و بخشهای ویژه بستری و پاراکلینیکی شامل: ICU,CCU .NICU ، اتاق عمل، همودیالیز تالاسمی، شیمی درمانی، زنان و زایمان، پرتودرمانی، فیزیوتراپی، تصویر برداری و آزمایشگاه و کلینیکهای تخصصی و فوق تخصصی است. این مرکز واقع در”اتوبان افسریه، مسگر آباد” به نیروهای متقاضی کار با شرایط احراز مندرج در متن خبر نیازمند است، که متقاضیان پس از طی مراحل استخدامی و قبولی، می‌توانند آغاز بکار نمایند.

شرایط احراز متقاضیان برای پستهای مورد نیاز به شرح ذیل  می‌باشد:
۱- مدیر مالی
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: کارشناسی و ترجیحا کارشناسی ارشد حسابداری، حسابرسی  و امور مالی
تجربه: حداقل ۵ سال سابقه کار در واحد مالی و ۳ سال سابقه مدیریت مالی
۲- مسئول فن اوری اطلاعات سلامت
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: کارشناسی / کارشناسی ارشد ترجیحا دکترا در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی کامپیوتر
تجربه: پنج سال سابقه در بخشهای رایانه‌ای و ۲ سال سابقه کار مرتبط در فناوری اطلاعات بیمارستان
سن: حداکثر ۴۰سال
۳- سرپرستار
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های پرستاری، آموزش پرستاری، مدیریت خدمات پرستاری.
تجربه: ۵ سال تجربه پرستاری و یک سال بعنوان سر پرستار بخشهای عادی وبرای احراز پست سرپرستاری بخشهای ویژه  ICU,CCU,NICU ، دیالیز،اورژانس،اتاق عمل و…. حداقل دارای سه سال تجربه باشد.
سن: حداکثر ۴۰ سال
۴-پرستار
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های پرستاری، آموزش پرستاری، مدیریت خدمات پرستاری.
تجربه: ۵ سال تجربه پرستاری و برای احراز پست پرستاری در بخش های ویژه  ICU,CCU,NICU ، دیالیز،اورژانس،اتاق عمل و…. حداقل دارای سه سال تجربه در بخشهای فوق‌الذکر باشد.
سن: حداکثر ۳۵ سال
۵- کارشناس تصویر برداری
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: کارشناس رادیولوژی
تجربه: حداقل ۲ سال کار در رشته مربوطه 
سن: حداکثر ۳۵ سال
۶-مسئول لندری
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: دیپلم ترجیحا فوق دیپلم ترجیحا  کارشناس در یکی از گرایشهای مدیریت
تجربه: حداقل دو سال کار در مراکز به شکل مدیر واحد یا مسئول در لندری صنعتی و ترجیحا بیمارستانی
سن: حداکثر ۴۵ سال
۷- منشی بخش های پاراکلینیکی
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: دیپلم  
تجربه: یک سال کار در بخشهای پاراکلینیکی بیمارستان یا  حداقل یکی از بخشهای بیمارستانی به عنوان منشی
سن: حداکثر ۳۵ سال
۸-پرسنل واحد استریلیزاسیون مرکزی
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: حداقل دیپلم ترجیحا کاردانی اتاق عمل
تجربه: حداقل ۱ سال سابقه کار در بیمارستان
سن: ۳۵ سال
۹-متصدی اطلاعات
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: دیپلم
تجربه: ۱ سال سابقه کار  ترجیحا به عنوان مسئول پذیرش یا اطلاعات
سن: حداکثر ۳۵ سال
ویژگی اختصاصی: قدرت بیان مناسب (لهجه،صوت،فن بیان و….)
۱۰-کارشناس آموزش و پژوهش
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: دکتری تخصصی  پزشکی / دکترا یا فوق لیسانس مدیریت آموزشی و یا آموزش پزشکی
تجربه: حداقل پنج سال سابقه کار در آموزش و پژوهش
سن: حداکثر ۴۵ سال
۱۱-کارشناس بهداشت حرفه‌ای
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: کارشناس / کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای
تجربه: حداقل با ۳ سال سابقه کار در بیمارستان.
سن: حداکثر ۳۵ سال
۱۲-کارشناس بهداشت روان
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: کارشناس یا کارشناس ارشد بهداشت روان
تجربه: حداقل ۵ سال سابقه کار در مراکز درمانی.
سن: حداکثر ۴۵ سال
۱۳-مددکار اجتماعی
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: کارشناسی علوم اجتماعی با گرایش خدمات اجتماعی ( مددکاری اجتماعی ) 
تجربه: سه سال سابقه کار در مراکز درمانی.
سن: حداکثر ۴۰ سال
۱۴-کارشناس بهداشت محیط
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: کارشناس /کارشناسی ارشد بهداشت محیط
تجربه: ۳ سال سابقه کار در بهداشت محیط در بیمارستان یا سایر سازمانها و الزاما یکسال در بیمارستان 
سن: حداکثر ۳۵ سال
۱۵-اپراتور تصفیه خانه
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: دیپلم
تجربه: بمدت یکسال به عنوان پرسنل خدماتی /تاسیساتی بیمارستان
سن: حداکثر ۳۵ سال
۱۶-اپراتور ایستگاه پسماند
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: دیپلم
تجربه: حداقل ۱ سال سابقه کار در بخش خدمات بیمارستان
سن: حداکثر ۳۵ سال
۱۷-سوپروایزر پاتولوژی
شرایط احراز
تحصیلات: حداقل کارشناسی آزمایشگاه و ترجیحا کارشناسی ارشد  
تجربه: ده سال سابقه کار در آزمایشگاه و حداقل  پنج سال در بخش پاتولوژی و یک سال سوپروایزری
سن: حداکثر ۴۵ سال
۱۸-کارشناس پاتولوژی
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: کارشناس علوم آزمایشگاهی
تجربه: ۵ سال سابقه کار در آزمایشگاه و دو سال در پاتولوژی
سن: حداکثر ۳۵ سال
۱۹-مسئول پذیرش بستری
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: فوق دیپلم و ترجیحا کارشناس مدیریت اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی)
تجربه: سه سال کار در بخش مدارک پزشکی / بخش پذیرش بیمارستان
سن: حداکثر ۴۵سال
۲۰- پرسنل پذیرش بستری
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: دیپلم و ترجیحا فوق دیپلم
تجربه: سه سال کار در واحدهای اداری و ترجیحا پذیرش بیمارستانی
سن: حداکثر ۳۵سال
۲۱-مسئول فیزیک بهداشت
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: دارا بودن مدرک کارشناسی رادیولوژی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های تکنولوژی پرتو شناسی(رادیولوژی)، تکنولوژی پرتو درمانی(رادیوتراپی)
تجربه:
الف: داشتن حداقل۵ سال سابقه کار در بخش تصویر برداری ،

ب: دارا بودن حداقل ۲سال سابقه کار به عنوان سوپر وایزر تصویر برداری /مسئول فیزیک بهداشت
سن: حداکثر۴۵ سال
۲۲-دوزیمتریست
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های فیزیک پزشکی یا پرتوپزشکی ترجیحا دارای مدرک دکترا
تجربه:
الف: داشتن حداقل۵ سال سابقه کار در بخش پرتو درمانیب: دارا بودن حداقل ۲سال سابقه کار در طراحی و محاسبه دز (دوزیمتری ) در پرتودرمانی
سن: حداکثر ۴۰ سال
۲۳-پرستار بخش های ویژه
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های پرستاری، آموزش پرستاری، مدیریت خدمات پرستاری.
تجربه: ۵ سال تجربه پرستاری و حداقل سه سال در بخش ویژه
سن: حداکثر ۴۰ سال
۲۴-پرستار اتاق عمل
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های پرستاری، آموزش پرستاری، اتاق عمل.
تجربه: ۵ سال تجربه پرستاری و حداقل سه سال در بخش اتاق عمل در صورت نیاز به اشتغال در اتاق عمل قلب / پیوند /… حداقل یکسال تجربه در اتاق عملهای اختصاصی
سن: حداکثر ۴۰ سال
۲۵-هوشبری اتاق عمل
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های هوشبری.
تجربه: ۵ سال تجربه هوشبری و حداقل یکسال تجربه در اتاق عملهای اختصاصی.
سن: حداکثر ۴۰ سال
۲۶-مسئول تاسیسات
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: کارشناسی و یا ترجیحا کارشناسی ارشد مکانیک ،برق،تاسیسات
تجربه: دارای حداقل ده سال تجربه کاری مرتبط و یا پایه یک نظام مهندسی
سن: حداکثر ۴۰ سال
۲۷-پرسنل تاسیسات
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: دیپلم و یا ترجیحا دیپلم فنی
تجربه: دارای حداقل پنج سال تجربه کاری مرتبط به امور فنی و تاسیساتی
سن: حداکثر ۴۰ سال
۲۸-مدیر پیشگیری و ارتقای
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: کارشناس ارشد یکی از حرف پیرا پزشکی ترجیحا پزشک عمومی
تجربه: دارا بودن۱۰ سال سابقه کار و حداقل سه سال سابقه مدیریتی
۲۹-مسئول ایمنی و مدیریت خطر و بلایا
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: کارشناس ارشد یکی از حرف پیرا پزشکی ترجیحا پزشک متخصص طب کار یا دکتری بهداشت حرفه‌ای
تجربه: حداقل با ۳ سال سابقه کار مرتبط در بیمارستان.
۳۰-مسئول تدارکات
شرایط احراز

تحصیلات: دیپلم ترجیحا کاردانی در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها
تجربه: حداقل ۲ سال سابقه کار در واحد تدارکات یا سایر واحدهای پشتیبانی بیمارستانی
سن: حداکثر ۴۰ سال
۳۱-مهماندار /آبدارچی
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: دیپلم
تجربه: ۳ سال تجربه کاری مرتبط با میهمانداری و یا کار در کترینگ
۳۲-آشپز
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: داشتن مدرک و گواهینامه معتبر از مراکز فنی و حرفه‌ای یا سایر مراکز آموزشی معتبر و شرکت در کلاس های توجیهی بخش تغذیه بیمارستان
تجربه: ۲ سال سابقه کار در بیمارستان و یا مراکز تهیه غذا
سن: حداکثر ۴۰ سال
۳۳-متصدی تلفنخانه
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: دیپلم
تجربه:۱ سال سابقه کار مرتبط
سن: حداکثر ۴۰
۳۴-مسئول خدمات
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: فوق دیپلم  و ترجیحا کارشناسی رشته‌های مدیریتی
تجربه: حداقل دو سال سابقه مدیریت
سن: حداکثر ۴۰ سال
۳۵-خدمات/خدمتگزار
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: حداقل سیکل ترجیحا دیپلم
تجربه: ۳ ماه آزمایشی
سن: حداکثر ۴۰ سال
۳۶-بیمار بر
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: حداقل مدرک سیکل ترجیحا دیپلم
تجربه: حداقل ۲ سال سابقه کار خدمات/ یک ماه آموزش تحت نظر
۳۷-کارشناس دارویی
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: فوق دیپلم/ ترجیحا کارشناس دارویی
تجربه: ۲ سال سابقه کار
سن: حداکثر ۳۵
۳۸-انباردار دارویی
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: لیسانس
تجربه: حداقل ۲ سال سابقه کار در داروخانه‌ها/ انبارهای دارویی
۳۹- کمک انباردار دارویی
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: دیپلم
تجربه: دو سال سابقه کار در انبار
۴۰-مسئول دبیرخانه
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: دیپلم /کاردانی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها
تجربه: ۲ سال سابقه کار اداری مرتبط
۴۱-مسئول دفتر حوزه ریاست
شرایط احراز
تحصیلات: حداقل فوق دیپلم و ترجیحا لیسانسهای یکی از رشته‌های مرتبط با ارتباطات و امور اجتماعی
تجربه: ۳سال سابقه کار
سن: حداکثر ۳۵ سال
۴۲-مسئول فیزیوتراپی
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: مدرک دکتری فیزیوتراپی / مدرک کارشناسی ارشد فیزیوتراپی و حداقل مدرک کارشناسی
تجربه: حداقل سه سال سابقه کار در مراکز  فیزیوتراپی و در صورت داشتن مدرک کارشناسی حداقل ۵ سال تجربه کاری در فیزیوتراپی بیمارستان
سن: حداکثر ۴۰ سال
۴۳-کارشناس فیزیوتراپی
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: مدرک کارشناسی فیزیوتراپیست  و ترجیحا مدرک کارشناسی ارشد فیزیوتراپی
تجربه: حداقل یک سال سابقه کار در مرکز ویا واحد فیزیوتراپی بیمارستان
سن: حداکثر ۴۰ سال
۴۴-مسئول کارگزینی
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: کارشناسی یا کارشناسی ارشد و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها
تجربه: ۲ سال سابقه کار به عنوان مسئول منابع انسانی یا کارگزینی
۴۵-پرسنل کارگزینی
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها
تجربه: ۲ سال سابقه کار مربوط
سن: حداکثر ۴۰ سال
۴۶-متصدی پذیرش کلینیک
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: دیپلم /ترجیحا کاردانی مدارک پزشکی
تجربه: ۳ ماه آزمایشی در قسمت مربوطه /ترجیحا سابقه کار به عنوان منشی یا مسئول پذیرش در بیمارستان
سن: حداکثر ۴۰ سال
۴۷- کمک بهیار کلینیک
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: حداقل دیپلم ترجیحا مدرک کمک بهیاری / بهیاری و در کلینیک های  فوق تخصصی، کارشناسی یکی از تخصصهای بیمارستانی
تجربه: ۳ ماه آزمایشی و تایید پزشکان کلینیک و در کلینیکهای  فوق تخصصی حداقل یکسال سابقه مرتبط
سن: حداکثر ۴۰ سال
۴۸- کارشناس تضمین کیفیت
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی یا هر یک از رشته‌های مدیریتی
تجربه: حداقل ۱ سال سابقه کار مرتبط
سن: حداکثر ۴۰ سال
۴۹-پرسنل رختشویخانه (لندری)
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: حداقل دیپلم
تجربه: ۱ سال سابقه کار مرتبط/ آموزش به مدت سه ماه
۵۰-خیاط
شرایط احراز

تحصیلات: دیپلم مدرک فنی و حرفه‌ای یا آموزشگاهی خیاطی
تجربه: حداقل یک سال سابقه کار خیاطی
۵۱-متصدی درامد
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: حداقل کاردانی حسابداری یا کارشناسی
تجربه: سه سال سابقه کار حسابداری و ترجیحا یک سال سابقه در بیمارستان
۵۲-کارشناس حقوق و دستمزد
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: حداقل کاردانی حسابداری یا کارشناسی
تجربه: سه سال سابقه کار حسابداری و ترجیحا یک سال سابقه در بیمارستان
۵۳-متصدی ترخیص
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: حداقل کاردانی حسابداری یا کارشناسی
تجربه: سه سال سابقه کار حسابداری و ترجیحا یک سال سابقه در بیمارستان
۵۴-مسئول صندوق
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: دیپلم یا فوق دیپلم حسابداری
تجربه:۱سال سابقه کار
سن: ۳۵ سال
۵۵-مسئول اموال
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: حداقل کاردانی حسابداری یا کارشناسی
تجربه: سه سال سابقه کار حسابداری و ترجیحا یک سال سابقه در بیمارستان
۵۶-مسئول حفاظت فیزیکی /حراست
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: فوق دیپلم و بالاتر
تجربه: دو سال سابقه کار مرتبط
سن: حداکثر ۳۰ سال
قد: بیش از ۱۸۰ سانتی متر
وزن:بین ۸۰ تا ۹۰ کیلوگرم
۵۷-نگهبان/حراست
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: دیپلم و بالاتر
تجربه:دو سال سابقه کار مرتبط
سن: حداکثر ۳۰ سال
قد: بیش از ۱۸۰ سانتی متر
وزن: بین ۸۰ تا ۹۰ کیلوگرم
۵۸-کارشناس پیگیری بیماران
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: کارشناس پرستاری /کارشناس روانشناسی و ترجیحا پزشک عمومی
تجربه: حداقل ۵ سال سابقه کار در بیمارستان
سن: حداکثر ۴۰ سال
۵۹-مسئول حقوق گیرندگان خدمت
شرایط احراز
تحصیلات مرتبط: کارشناس حقوق/ کارشناس پرستاری /کارشناس روانشناسی
تجربه: حداقل ۵ سال سابقه کار در بیمارستان
سن: حداکثر ۴۰ سال

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید.

برای ساخت پروفایل در چراغ اینجا کلیک نمایید.

منبع: سایت بنیاد امور بیماریهای خاص
ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید