بایگانی دسته:آزمون‌ها

چه شغلی مناسب تیپ شخصیتی شماست؟

اگر پذیرفته شدن در کنکور برای شما به منزله‌ی بالا رفتن از نردبان خوشبختی باشد، بدون شک انتخاب رشته اشتباه و در پی آن انتخاب شغل نامناسب، سقوط آزاد از آن نردبان و افتادن در اعماق چاه است. تحقیقات نشان داده است اکثر...

13 دقیقه
۹ مهر ۱۳۹۸