موقعیت شرکت : تهران
وبسایت : beheshtirtf.ir
اندازه شرکت (نفر) : زیر ۱۰
تاسیس: 1399
دسته شرکت : سرمایه گذاری و تحلیل کسب و کار
درباره صندوق پژوهش و فناوری شهید بهشتی

آگهی استخدام صندوق پژوهش و فناوری شهید بهشتی در فرصت شغلیهای مختلف در چراغ

14 روز پیش
برای استفاده از سایت لطفا از مرورگر کروم استفاده کنید.
باز کردن کروم
دریافت کروم
نه بعدا
برای استفاده از سایت لطفا مرورگرتان را بروزرسانی کنید.
به روز رسانی
نه بعدا