موقعیت شرکت : تهران
وبسایت : abnoosgasht.com
اندازه شرکت (نفر) : ۵۱ تا ۲۰۰
تاسیس: 1383
دسته شرکت : کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت

درباره آبنوس گشت تهران

i

آگهی استخدام آبنوس گشت تهران در فرصت شغلی های مختلف در سامانه چراغ

کانتر تیکت خارجی
آبنوس گشت تهران تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
11 روز پیش
کارمند تیکت داخلی
آبنوس گشت تهران تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
11 روز پیش
مسئول دفتر مدیرعامل
آبنوس گشت تهران تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
11 روز پیش
کارشناس حسابداری
آبنوس گشت تهران تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
11 روز پیش

موقعیت های شغلی منقضی شده آبنوس گشت تهران

کارشناس ارشد فروش
آبنوس گشت تهران تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس سئو
آبنوس گشت تهران تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
Senior UI/UX Designer
آبنوس گشت تهران تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس رضایتمندی مشتریان
آبنوس گشت تهران تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
Back-End Developer
آبنوس گشت تهران تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کانتر تیکت (داخلی و خارجی)
آبنوس گشت تهران تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
نیروی حراست
آبنوس گشت تهران تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش