موقعیت شرکت : تهران
وبسایت : www.btarai.com
اندازه شرکت (نفر) : زیر ۱۰
تاسیس: 1391
دسته شرکت : حمل و نقل، لاجستیک و انبارداری

درباره بهینه ترابر آژور

شرکت بهینه ترابر آژور به منظور تکمیل فرآیند زنجیره ی تامین و خدمات لجستیکی ایران و خلا حضور شرکت های فعال حمل و نقل در مسیر و مراودات تجاری با کشورهای روسیه و کشورهای آسیای میانه تاسیس شد. این شرکت در سال های اخیر با گسترش روابط خود انجام امور حمل و نقل به کشورهای آسیای شرقی همانند چین و هند را در دستور کار خود قرار داده و امروزه به بیش از 50 منطقه مهم تجاری در آسیا و اروپا سرویس حمل و نقل ریلی و کانتینری ارائه می دهد .

آگهی استخدام بهینه ترابر آژور در فرصت شغلی های مختلف در سامانه چراغ

کارمند اداری و صدور اسناد - خانم
بهینه ترابر آژور تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
18 روز پیش
18 روز پیش