موقعیت شرکت : پردیس
وبسایت : www.diopars.com
اندازه شرکت (نفر) : ۵۱ تا ۲۰۰
تاسیس: 1386
دسته شرکت : خدمات درمانی، پزشکی و سلامت
درباره دایو پارس

شرکت دایوپارس با مشارکت حقوقی دو شرکت افرنداطلس و شرکت DIO Corporation کره جنوبی و به عنوان Joint Venture به منظور انتقال تکنولوژی‌های نوین در حوزه دندانپزشکی دیجیتال و ایمپلنتولوژی و استفاده از بازارهای منطقه‌ای، در سال 1395 تاسیس گردید.

آگهی استخدام دایو پارس در فرصت شغلیهای مختلف در چراغ

موردی یافت نشد
موقعیت های شغلی منقضی شده دایو پارس
کارمند انبار(خانم) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
2 سال پیش
کارشناس سیستمها و روشها - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
2 سال پیش
کارشناس فروش(خانم-قزوین) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
2 سال پیش
کارشناس فروش (خانم-گرگان) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
2 سال پیش
کارشناس فروش (خانم-اهواز) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
2 سال پیش
کارشناس فروش (خانم-رشت) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
2 سال پیش
کارشناس فروش(اصفهان-خانم) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
2 سال پیش
کارشناس فروش (بابل) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
2 سال پیش
کارشناس فروش (خانم-بندرعباس) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
2 سال پیش
کارشناس پروتز دندانی - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
2 سال پیش
فوری
کارشناس انفورماتیک - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
2 سال پیش
مونتاژ کار(آقا) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
کارشناس دیجیتال مارکتینگ - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
پشتیبان فروش (خانم-شیراز) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
کارشناس فروش (همدان) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
کارشناس فروش (یزد) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
فوری
کارشناس فروش (مشهد) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
فوری
کارشناس فروش (کرج-خانم) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
کارشناس فروش (قم-خانم) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
کارشناس فروش (خانم-بندرعباس) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
کارشناس حقوقی - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
نیمه وقت
3 سال پیش
کارشناس سی ان سی (CNC-بومهن) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
کارشناس حسابداری فروش - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
کارشناس CAD/CAM - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
کارشناس تضمین کیفیت - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
کارشناس کنترل پروژه(پردیس) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
کارشناس سیستمها و روشها - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
کارشناس فروش (زاهدان) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
پشتیبان فروش (خانم-کرج) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
کارشناس حسابداری فروش - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
سرپرست فروش - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
پشتیبان فروش (بندرعباس-خانم) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
پشتیبان فروش (مشهد) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
پشتیبان فروش (کرمان) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
پشتیبان فروش (شیراز) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
کارشناس فروش (اهواز) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
کارشناس فروش (تبریز) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
کارشناس فروش (رشت) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
کارشناس فروش (شیراز) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
کارشناس فروش (اصفهان) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
کارشناس فروش (مشهد) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
کارشناس بازرگانی خارجی - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
کارشناس حسابداری (خانم) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
کارشناس خزانه - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
رئیس حسابداری فروش - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
کارشناس فروش (قم-خانم) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
کارشناس فروش - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
کارشناس بازرگانی خارجی - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
فوری
کارشناس فروش (کرمان) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
پشتیبان فروش (بندرعباس-خانم) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
کارمند اداری (خانم) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
مسئول دفتر (خانم) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
پشتیبان فروش (زاهدان-خانم) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
کارشناس فروش (کرج) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
منشی - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
رئیس حسابداری مدیریت - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
3 سال پیش
برای استفاده از سایت لطفا از مرورگر کروم استفاده کنید.
باز کردن کروم
دریافت کروم
نه بعدا
برای استفاده از سایت لطفا مرورگرتان را بروزرسانی کنید.
به روز رسانی
نه بعدا