موقعیت شرکت : بومهن
وبسایت : www.diopars.com
اندازه شرکت (نفر) : ۵۱ تا ۲۰۰
تاسیس: 1385
دسته شرکت : خدمات درمانی، پزشکی و سلامت

درباره دایو پارس

شرکت دایوپارس با مشارکت حقوقی دو شرکت افرنداطلس و شرکت DIO Corporation کره جنوبی و به عنوان Joint Venture به منظور انتقال تکنولوژی‌های نوین در حوزه دندانپزشکی دیجیتال و ایمپلنتولوژی و استفاده از بازارهای منطقه‌ای، در سال 1395 تاسیس گردید.

موقعیت های شغلی منقضی شده دایو پارس

رئیس حسابداری مدیریت
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس کنترل پروژه(پردیس)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
2 ماه پیش
منشی
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
2 ماه پیش
مسئول دفتر (خانم)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (گرگان)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس پروتز دندانی
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس فروش (قم-خانم)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس حسابداری فروش
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (رشت)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس فروش (کرج)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس تضمین کیفیت
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس فروش
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
2 ماه پیش
پشتیبان فروش (بندرعباس-خانم)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس فروش (بندرعباس)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس فروش (اهواز)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس فروش (تبریز)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس CAD/CAM
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
2 ماه پیش
پشتیبان فروش (زاهدان-خانم)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس فروش (بابل)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
1 ماه پیش