موقعیت شرکت : بومهن
وبسایت : www.diopars.com
اندازه شرکت (نفر) : ۵۱ تا ۲۰۰
تاسیس: 1385
دسته شرکت : خدمات درمانی، پزشکی و سلامت

درباره دایو پارس

شرکت دایوپارس با مشارکت حقوقی دو شرکت افرنداطلس و شرکت DIO Corporation کره جنوبی و به عنوان Joint Venture به منظور انتقال تکنولوژی‌های نوین در حوزه دندانپزشکی دیجیتال و ایمپلنتولوژی و استفاده از بازارهای منطقه‌ای، در سال 1395 تاسیس گردید.

آگهی استخدام دایو پارس در فرصت شغلی های مختلف در سامانه چراغ

کارشناس پروتز دندانی
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
17 ساعت پیش
کارشناس حسابداری فروش
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
17 ساعت پیش
سرپرست فروش
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
17 ساعت پیش
پشتیبان فروش (بندرعباس-خانم)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
17 ساعت پیش
پشتیبان فروش (مشهد)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
17 ساعت پیش
پشتیبان فروش (کرمان)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
17 ساعت پیش
پشتیبان فروش (شیراز)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
17 ساعت پیش
کارشناس فروش (بابل)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
17 ساعت پیش
کارشناس فروش (اهواز)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
17 ساعت پیش
کارشناس فروش (تبریز)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
17 ساعت پیش
کارشناس فروش (رشت)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
17 ساعت پیش
کارشناس فروش (شیراز)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
17 ساعت پیش
کارشناس فروش (اصفهان)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
17 ساعت پیش
کارشناس فروش (مشهد)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
17 ساعت پیش
کارشناس بازرگانی خارجی
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
11 روز پیش
کارشناس حسابداری (خانم)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
11 روز پیش
کارشناس خزانه
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
11 روز پیش
رئیس حسابداری فروش
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
11 روز پیش

موقعیت های شغلی منقضی شده دایو پارس

کارشناس فروش (بندرعباس)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
12 روز پیش
کارشناس فروش (قم-خانم)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
12 روز پیش
کارشناس فروش
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
12 روز پیش
کارشناس بازرگانی خارجی
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
1 ماه پیش
فوری
کارشناس تضمین کیفیت
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس کنترل پروژه(پردیس)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (کرمان)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
1 ماه پیش
پشتیبان فروش (بندرعباس-خانم)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
1 ماه پیش
کارمند اداری (خانم)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
1 ماه پیش
مسئول دفتر (خانم)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
3 ماه پیش
پشتیبان فروش (زاهدان-خانم)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس CAD/CAM
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس فروش (گرگان)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس فروش (کرج)
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
3 ماه پیش
منشی
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
3 ماه پیش
رئیس حسابداری مدیریت
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
3 ماه پیش