موقعیت شرکت : تهران
وبسایت : www.fwutech.com
اندازه شرکت (نفر) : ۵۱ تا ۲۰۰
تاسیس: 1389
دسته شرکت : مخابرات و ارتباطات - تلکام

درباره موج آینده فرافن

شرکت معتبر در زمینه مخابرات با بیش از 150 پرسنل، شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی و خارجی، فعال در زمینه تأمین تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی و خدمات طراحی مهندسی

آگهی استخدام موج آینده فرافن در فرصت شغلی های مختلف در سامانه چراغ

کارشناس (DevOps (DNS
موج آینده فرافن تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
18 روز پیش
19 روز پیش
برنامه‌نویس Front-End
موج آینده فرافن تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
19 روز پیش
کارشناس مخابرات
موج آینده فرافن تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
19 روز پیش

موقعیت های شغلی منقضی شده موج آینده فرافن

کارشناس کنترل پروژه
موج آینده فرافن تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
19 روز پیش
برنامه‌نویس Python
موج آینده فرافن تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
19 روز پیش
Java Developer
موج آینده فرافن تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
19 روز پیش
Sysadmin
موج آینده فرافن تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
19 روز پیش
منشی
موج آینده فرافن تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
19 روز پیش
کارشناس تحقیق و توسعه
موج آینده فرافن تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس DevOps
موج آینده فرافن تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس DevOps
موج آینده فرافن تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
فوری
حسابدار
موج آینده فرافن تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
فوری
2 ماه پیش
کارشناس امنیت اطلاعات
موج آینده فرافن تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش