موقعیت شرکت : تهران
وبسایت : www.fwutech.com
اندازه شرکت (نفر) : ۵۱ تا ۲۰۰
تاسیس: 1389
دسته شرکت : مخابرات و ارتباطات - تلکام

درباره موج آینده فرافن

شرکت معتبر در زمینه مخابرات با بیش از 150 پرسنل، شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی و خارجی، فعال در زمینه تأمین تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی و خدمات طراحی مهندسی

موقعیت های شغلی موج آینده فرافن

منشی
موج آینده فرافن تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
6 روز پیش
کارشناس امنیت اطلاعات
موج آینده فرافن تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
6 روز پیش
کارشناس کنترل پروژه
موج آینده فرافن تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
6 روز پیش
حسابدار
موج آینده فرافن تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
6 روز پیش
فوری
Sysadmin
موج آینده فرافن تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 روز پیش
کارشناس تحقیق و توسعه
موج آینده فرافن تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 روز پیش
Java Developer
موج آینده فرافن تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
6 روز پیش
6 روز پیش
کارشناس DevOps
موج آینده فرافن تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
6 روز پیش
فوری
کارشناس DevOps
موج آینده فرافن تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 روز پیش
برنامه‌نویس Python
موج آینده فرافن تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 روز پیش