موقعیت شرکت : قم
وبسایت : www.gowarab.com
اندازه شرکت (نفر) : ۱۱ تا ۵۰
تاسیس: 1390
دسته شرکت : تولید و صنایع

درباره گواراب سازان دشت سبز

تولید دستگاههای فیلتر تصفیه آب در زمینه خانگی و صنعتی

موقعیت های شغلی منقضی شده گواراب سازان دشت سبز

1 ماه پیش