موقعیت شرکت : مشهد
وبسایت : www.samanshahr.com
اندازه شرکت (نفر) : ۱۱ تا ۵۰
تاسیس: 1393
دسته شرکت : کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت

درباره کیاکوشیار رایانه

از سال ۱۳۹۴ تاسیس و دارای قرار دادها ی نرم افزاری با شهرداری ها و شرکتهای متعددی می باشد جهت توسعه کار وانجام چروژه نرم افزاری برای یم شرکت بین المللی با راه انداز دفتر تهران در صدد جذب نیروی متخصص می باشد

آگهی استخدام کیاکوشیار رایانه در فرصت شغلی های مختلف در سامانه چراغ

کارشناس GIS (کرج)
کیاکوشیار رایانه خراسان رضوی، مشهد
خراسان رضوی، مشهد
تمام وقت
18 روز پیش
برنامه‌نویس MVC (کرج)
کیاکوشیار رایانه خراسان رضوی، مشهد
خراسان رضوی، مشهد
تمام وقت
18 روز پیش
کارشناس مرکز داده (کرج)
کیاکوشیار رایانه خراسان رضوی، مشهد
خراسان رضوی، مشهد
تمام وقت
18 روز پیش
کارشناس پشتیبانی نرم افزار (مشهد-آقا)
کیاکوشیار رایانه خراسان رضوی، مشهد
خراسان رضوی، مشهد
تمام وقت
18 روز پیش
کارشناس آزمون نرم افزار (مشهد)
کیاکوشیار رایانه خراسان رضوی، مشهد
خراسان رضوی، مشهد
تمام وقت
18 روز پیش

موقعیت های شغلی منقضی شده کیاکوشیار رایانه

برنامه‌نویس MVC (مشهد)
کیاکوشیار رایانه خراسان رضوی، مشهد
خراسان رضوی، مشهد
تمام وقت
2 ماه پیش
برنامه‌نویس وب (ASP.NET MVC)
کیاکوشیار رایانه خراسان رضوی، مشهد
خراسان رضوی، مشهد
تمام وقت
2 ماه پیش
مدیر پروژه برنامه‌نویسی
کیاکوشیار رایانه خراسان رضوی، مشهد
خراسان رضوی، مشهد
تمام وقت
2 ماه پیش