موقعیت شرکت : تهران
وبسایت : www.melal.media
اندازه شرکت (نفر) : ۱۱ تا ۵۰
تاسیس: 1389
دسته شرکت : رسانه و انتشارات

درباره ملل رسانه

مجموعه " ملل رسانه " بر این باور است که با پیشرفت تکنولوژی و حذف مرزهای تجارت، دیگر دنیای رقابت وابسته به منطقه جغرافیایی خاصی نیست. ما در " ملل رسانه " با رویکرد ایجاد تجربه ای همسطح با کلاس جهانی برای مشتریان خود، میخواهیم مفاهیم بازاریابی را با استانداردهای جهانی همراه کنیم.

آگهی استخدام ملل رسانه در فرصت شغلی های مختلف در سامانه چراغ

گرافیست
ملل رسانه تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
25 روز پیش
موشن گرافیست
ملل رسانه تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
25 روز پیش
سرپرست فروش
ملل رسانه تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
25 روز پیش