موقعیت شرکت : تهران
وبسایت : www.pep.co.ir
اندازه شرکت (نفر) : بیش از ۵۰۱
تاسیس: 1384
دسته شرکت : بانکداری

درباره پرداخت الکترونیک پاسارگاد

شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد (سهامی خاص) به عنوان یکی از شرکت‌های گروه مالی پاسارگاد و با مسؤولیت راهبری خدمات پرداخت الکترونیک از تاریخ 1384/11/30 آغاز به کار نموده است. این شرکت با حفظ استانداردهای بین المللی خدمات پرداخت الکترونیک، اقدام به بستر‌سازی جهت ارایه خدمات پرداخت الکترونیک با استفاده از ابزارهای نوین این صنعت نموده است.

آگهی استخدام پرداخت الکترونیک پاسارگاد در فرصت شغلی های مختلف در سامانه چراغ

17 روز پیش
2 ماه پیش

موقعیت های شغلی منقضی شده پرداخت الکترونیک پاسارگاد

3 ماه پیش
کارشناس طرح و برنامه
تهران، تهران
نیمه وقت
2 ماه پیش
کارشناس مناقصات
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس تست نرم‌افزار
تهران، تهران
تمام وقت
4 ماه پیش
برنامه‌نویس C#.Net
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
2 ماه پیش
Senior Storage Server
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
2 ماه پیش
فوری
کارشناس بازاریابی
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
2 ماه پیش
Back-End Developer
تهران، تهران
تمام وقت
4 ماه پیش
تکنسین شبکه (Passive-آقا)
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
3 ماه پیش
3 ماه پیش
3 ماه پیش
Node.JS Developer
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
Account Manager (آقا)
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
3 ماه پیش
کارشناس باشگاه مشتریان
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
تکنسین پشتیبانی (آقا)
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
3 ماه پیش
3 ماه پیش
4 ماه پیش
4 ماه پیش
4 ماه پیش
تکنسین شبکه (Passive-آقا)
تهران، تهران
تمام وقت
4 ماه پیش
4 ماه پیش
کارشناس پشتیبانی (آقا)
تهران، تهران
تمام وقت
4 ماه پیش
4 ماه پیش