موقعیت شرکت : تهران
وبسایت : www.scorize.com
اندازه شرکت (نفر) : زیر ۱۰
تاسیس: 1389
دسته شرکت : آموزش، مدارس و دانشگاه ها

درباره اسکورایز

اپلای و پذیرش تحصیلی خوشنام ترین مجموعه اپلای در ایران مجموعه اسکورایز از دل بچه های دانشگاه شریف ساخته شد. امروز تعداد زیادی از این دوستان خارج از ایران هستند ولی اسکورایز فعالیت خودش را برای آگاهی بخش و انجام پذیرش تحصیلی ادامه می دهد. مستقر در دانشکده فنی تهران، دیموند

موقعیت های شغلی منقضی شده اسکورایز

مسئول تولید محتوا (خانم)
اسکورایز تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش