موقعیت شرکت : تهران
وبسایت : snappfood.ir
اندازه شرکت (نفر) : بیش از ۵۰۱
تاسیس: 1387
دسته شرکت : کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت

درباره اسنپ فود

اسنپ فود فرهنگ جدید سفارش غذا است که برای اولین بار در ایران معرفی و اجرا شده است. سفارش اینترنتی غذا در ايران تا قبل از راه اندازي سامانه اسنپ فود تنها یک رویا بود و کمتر کسی از مزایای آن خبر داشت.

موقعیت های شغلی اسنپ فود

کارمند اداری (خانم)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 هفته پیش
کارمند اداری (آقا)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 هفته پیش

موقعیت های شغلی منقضی شده اسنپ فود

کارشناس فروش (سنندج)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس تست نرم‌افزار (QA Manager)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس پشتیبانی فنی
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (اصفهان)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
حسابدار
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (تبریز)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (همدان)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (اردبیل)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (زنجان)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (کرمانشاه)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (کیش)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس پشتیبانی (خانم)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
Call Center Team Leader
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
فوری
کارشناس فروش (مشهد)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (ایلام)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
Account Manager
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
NOC Engineer
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
Senior Front-End Developer
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (ساری)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (اهواز)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (قزوین)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (شهرکرد)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (زاهدان)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
Data Scientist
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (قشم)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (رشت)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارمند امور اداری (خانم)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (مشهد)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
فوری
کارشناس فروش (بوشهر)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (آبادان)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس ارشد کنترل کیفیت
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس پشتیبانی و امور مشتریان
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (شیراز)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (قم)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
Senior PHP Developer
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس نصب نرم افزار (آقا-اصفهان)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (گرگان)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
مدیر محصول
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (اراک)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
Net Developer.
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (کرمان)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (خرم آباد)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
عکاس (آقا)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش