موقعیت شرکت : تهران
وبسایت : snappfood.ir
اندازه شرکت (نفر) : بیش از ۵۰۱
تاسیس: 1387
دسته شرکت : کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت

درباره اسنپ فود

اسنپ فود فرهنگ جدید سفارش غذا است که برای اولین بار در ایران معرفی و اجرا شده است. سفارش اینترنتی غذا در ايران تا قبل از راه اندازي سامانه اسنپ فود تنها یک رویا بود و کمتر کسی از مزایای آن خبر داشت.

موقعیت های شغلی منقضی شده اسنپ فود

عکاس (آقا)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
12 روز پیش
کارشناس تست نرم‌افزار (QA Manager)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس ارشد کنترل کیفیت
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
SEO Specialist
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (یاسوج)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس پشتیبانی و امور مشتریان
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
مدیر محصول
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (قزوین)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (رشت)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (اراک)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
Senior PHP Developer
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
Senior Front-End Developer
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
Data Scientist
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (ایلام)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (خرم آباد)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارمند اداری (آقا)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
کارمند اداری (خانم)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس فروش (مشهد)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
Call Center Team Leader
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
فوری
کارشناس فروش (شیراز)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس فروش (اهواز)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس فروش (کرمان)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس فروش (ساری)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
Account Manager
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
NOC Engineer
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس فروش (گرگان)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس نصب نرم افزار (آقا-اصفهان)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس فروش (قشم)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس فروش (زاهدان)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس پشتیبانی (خانم)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس فروش (کیش)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس فروش (کرمانشاه)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
Net Developer.
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس فروش (قم)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس فروش (سنندج)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس فروش (زنجان)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس فروش
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس فروش (اردبیل)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس پشتیبانی و امور مشتریان
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس فروش (شهرکرد)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس فروش (همدان)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس فروش (تبریز)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس فروش (آبادان)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
حسابدار
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس پشتیبانی فنی
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس فروش (بوشهر)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس فروش (اصفهان)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس فروش (مشهد)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
فوری
کارمند امور اداری (خانم)
اسنپ فود تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش