موقعیت شرکت : تهران
وبسایت : www.zarinmihan.com
اندازه شرکت (نفر) : ۵۱ تا ۲۰۰
تاسیس: 1396
دسته شرکت : غذا و رستوران ها

درباره زرین صنعت خوشبخت

برنج خوشبخت با هدف تامین و توزیع کالاهای اساسی مصرفی خانوار از سال 1397در دل شرکت زرین صنعت میهن متولد شد و فعالیت خود را به پشتوانه چندین دهه حضور موفق مجموعه بستنی و لبنیات میهن آغاز کرده است.

موقعیت های شغلی زرین صنعت خوشبخت

طراح گرافیک
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
4 روز پیش
کارشناس بازرگانی - خانم
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
4 روز پیش
کارشناس IT - آقا
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
4 روز پیش
کارشناس IT - ارومیه (آقا)
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
4 روز پیش
کارشناس بازرسی - آقا
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
4 روز پیش
کارشناس فروش زنجیره ای
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
4 روز پیش
کارشناس حسابداری فروش
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
4 روز پیش
مدیر بازاریابی - آقا
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
4 روز پیش
کارشناس ثبت برند - خانم
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
4 روز پیش
کارشناس بازرگانی خارجی
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
4 روز پیش
کارشناس برنامه ریزی تولید - آقا
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
4 روز پیش
مسئول تامین - آقا
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
4 روز پیش
کارشناس فروش زنجیره ای
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
5 روز پیش
کارشناس منابع انسانی - آقا
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
5 روز پیش
کارشناس منابع انسانی و اداری
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
5 روز پیش
5 روز پیش
کارشناس لجستیک - خانم
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
5 روز پیش
کارشناس فروش زنجیره ای
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس حسابداری - آقا
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
مسئول دفتر - خانم
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس ثبت برند - خانم
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس حسابداری فروش - خانم
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
مدیر بازاریابی - آقا
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش

موقعیت های شغلی منقضی شده زرین صنعت خوشبخت

کارشناس منابع انسانی - زرندیه
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس محصول
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کمک انباردار - آقا
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
4 ماه پیش
کارمند انبار - آقا
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
4 ماه پیش
کارشناس فروش
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس حسابداری - آقا
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
4 ماه پیش
کارشناس گرافیک و طراحی
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
4 ماه پیش