اکسس پیشرفته

چراغ
درباره دوره آموزشی

آموزش اکسس پیشرفتهآموزش مایکروسافت اکسس ۲۰۱۶ شامل ۱۰ فصل می‌باشد که ۶ فصل آن در مقدماتی و ۴ فصل آن از فصل هفتم تا دهم در آموزش اکسس پیشرفته ارائه می‌شود.


آموزش اکسس پیشرفته شامل ۴ فصل با عناوین زیر می‌باشد که در شش فایل ویدیویی ارائه می‌گردد:


- فصل هفتم {گزارش (Report) : ایجاد گزارش ساده با استفاده از ابزار Report Design ، ایجاد گزارش ساده با استفاده از ابزار Report Wizard، ایجاد برچسب با استفاده از Label Wizard ، ایجاد و حذف سرصفحه و پاصفحه در گزارش، نمایش گزارش در نماهای مختلف}


- فصل هشتم { رسم نمودار (Chart) : تنظیمات نمودار، اضافه کردن فیلدها به نمودار، ویرایش نمودار، درج فایلها از دیگر برنامه ها در Access و قالببندی فایلها، درج سرصفحه و پاصفحه در فرم و گزارش در نماهای مختلف، انجام محاسبات بر روی رکوردها : (گروه بندی رکوردها) }


- فصل نهم { اصول کار با پیش نمایش چاپ (Print Preview) ، اصول چاپ صفحه ها (Print) : تنظیمات چاپگر، حاشیه گذاری صفحات، تعیین سایز کاغذ، تعیین جهت کاغذ، تنظیم بزرگنمایی و نمایش چندصفحه ای }


- فصل دهم (قسمت اول) {ایجاد ماکرو و اجرای آن ، ارایه یک پروژه : ( ایجاد بانک اطلاعاتی، ایجاد جداول و برقراری ارتباط بین آنها، ایجاد پرس و جو و معیار، ایجاد فرم، ایجاد گزارش، تنظیمات چاپ) }


- فصل دهم (قسمت دوم) {ادامه پروژه کتابخانه : قرار دادن یک شرط بر روی رکوردها، وارد کردن داده ها در جداول}


- فصل دهم (قسمت سوم) { تکمیل پروژه کتابخانه : فرم ها و گزارشها}


مدرس: استاد پروین نعمتی


مدت زمان: ۳ ساعت
پیش نمایش دوره
ویدیو‌های این دوره

فصل هفتم

فصل هشتم

فصل نهم

فصل دهم - بخش اول

فصل دهم - بخش دوم

فصل دهم - بخش سوم