آموزش ورد مقدماتی

( 3 نظر )
معرفی دوره
ورد مقدماتی
معرفی دوره
ورد مقدماتی پیش نمایش
پیش نمایش
آموزش ورد مقدماتی
( 3 نظر )
خانم پروین نعمتی
کارشناس نرم افزار های ICDL
(تولید شده توسط چراغ)

آموزش مایکروسافت ورد ۲۰۱۶ شامل ۱۳ فصل می‌باشد که در دو بخش مقدماتی و  پیشرفته ارائه می‌گردد. از فصل اول تا ششم تحت عنوان آموزش ورد مقدماتی و از فصل هفتم تا سیزدهم در پیشرفته می‌باشد. 

آموزش ورد مقدماتی شامل ۶ فصل با عناوین زیر است که در۶ فایل ویدیویی ارائه می‌شود:
- فصل اول:  آشنایی با نرم افزار Word { اجراي برنامه   Microsoft Word ، اجزاي محيط  Word 2016، اصول  ايجاد  يك سند جديد، اصول  تايپ  يك متن ساده، ذخيره نمودن سند درقالبهاي مختلف و با نام های دیگر،  ذخيره فايل بصورت خودكار ، رمز  گذاري سند و Read Only ، كردن سند ،اصول تغيير نام كاربر، اصول بازكردن سند موجود، بستن سند، اصول نمايش و مخفي كردن نوارابزارها ، اصول نمايش و مخفي كردن كاراكترهاي غيرقابل چاپ، آشنايي با صفحه كليد واستفاده ازآنها}
- فصل دوم:  اصول قالببندی متن و پاراگراف { اصول قالب بندي متن : ( تغيير نوع قلم ، تغيير سبك نگارش قلم،  اصول کاربا ابزار بالانویس (Superscript) و پاییننویس   (Subscript) ) و اصول قالببندي پاراگراف: ( تراز بندي پاراگراف ( Alignment) ، تنظيم فاصله بين حروف ( Character Spacing)، تنظيم فاصله بين سطرهاي يك پاراگراف Spacing)  Line )، تنظيم فاصله بين پاراگرافها (Spacing)، تورفتگي پاراگرافها ( Indentation) ، اصول كار با خط كش (Ruler) ، ايجاد ليست بالت دار (Bullet)، ايجاد ليست شماره دار (Numbering)، اصول کار با (  (Format Painter)}
- فصل سوم: اصول کار با متن و ویرایش آن { اصول ويرايش در سند: (فرمان  Undo    وRedo )، کادر بندی ورنگ آمیزی متن وپاراگراف، اصول انتقال و كپي نمودن متن در يك سند و يا در بين سندهاي مختلف ، آشنايي با سبك (Style)    وکاربرد آن :(استفاده از سبكها، ايجاد يك سبك جديد)، اصول جستجو وجايگزيني متن، كاراكترهاي ويژه و متنهاي  با  قالببندي خاص، اصول كار با Go to }
- فصل چهارم: اصول کار با جداول { شناسايي اصول ايجاد يك جدول Table) : ( روشهای ايجاد جدول ، حركت بين سلولهاي جدول، انتخاب يك يا چند سطر وستون وسلول جدول) ، اصول اضافه و حذف نمودن سلولها، سطرها و ستونهاي جدول، اصول ادغام و تقسيم سلولهاي جدول : (ادغام  سلولهاي جدول (Merge Cells) ، تقسيم سلولهاي جدول (Split Cells ) )، اصول قالب بندي جدول : ( تغيير اندازه جدول، تنظيمات  خطوط  يك  جدول( Border ) ، تغيير رنگ وهاشور زدن سلولهاي جدول ، تغيير Style جدول }
- فصل پنجم: { اصول كار با تصاوير (Pictures)، اصول كار با اشكال Shapes)، اصول كار با  چارتهای سازمانی  ( Smart Art)، اصول كار با نمودار (Charts) ، اصول كار با كادرهاي متني (Text Box) و Word Art ها، اصول كار با صدا و ويدئو (Audio & Video)، درج یادداشت (Comments)، درج تاریخ وساعت (Date & Time) ،  درج علامتها (Symbols)  و معادلات ریاضی (Equation) }
- فصل ششم: { اصول درج  سرصفحه  و پاصفحه: (  ايجاد سرصفحه (Header) و پا صفحه (Footer) ، حذف كردن سر صفحه و پا صفحه) ، اصول شماره گذاري صفحه، اصول برقراري پيوند  Link  : (ايجاد يك پيوند (Hyperlink)، چگونگي كار با پيوندها در يك سند) ، نشانه گذاري كتاب (Bookmark )   : (پيوند به يك   نشانه (Bookmark )،  ايجاد پاورقي و كاربرد آن  Footnote))
خلاصه سرفصل ها

آموزش مایکروسافت ورد ۲۰۱۶ شامل ۱۳ فصل می‌باشد که در دو بخش مقدماتی و  پیشرفته ارائه می‌گردد. از فصل اول تا ششم تحت عنوان آموزش ورد مقدماتی و از فصل هفتم تا سیزدهم در پیشرفته می‌باشد. 

آموزش ورد مقدماتی شامل ۶ فصل با عناوین زیر است که در۶ فایل ویدیویی ارائه می‌شود:
- فصل اول:  آشنایی با نرم افزار Word { اجراي برنامه   Microsoft Word ، اجزاي محيط  Word 2016، اصول  ايجاد  يك سند جديد، اصول  تايپ  يك متن ساده، ذخيره نمودن سند درقالبهاي مختلف و با نام های دیگر،  ذخيره فايل بصورت خودكار ، رمز  گذاري سند و Read Only ، كردن سند ،اصول تغيير نام كاربر، اصول بازكردن سند موجود، بستن سند، اصول نمايش و مخفي كردن نوارابزارها ، اصول نمايش و مخفي كردن كاراكترهاي غيرقابل چاپ، آشنايي با صفحه كليد واستفاده ازآنها}
- فصل دوم:  اصول قالببندی متن و پاراگراف { اصول قالب بندي متن : ( تغيير نوع قلم ، تغيير سبك نگارش قلم،  اصول کاربا ابزار بالانویس (Superscript) و پاییننویس   (Subscript) ) و اصول قالببندي پاراگراف: ( تراز بندي پاراگراف ( Alignment) ، تنظيم فاصله بين حروف ( Character Spacing)، تنظيم فاصله بين سطرهاي يك پاراگراف Spacing)  Line )، تنظيم فاصله بين پاراگرافها (Spacing)، تورفتگي پاراگرافها ( Indentation) ، اصول كار با خط كش (Ruler) ، ايجاد ليست بالت دار (Bullet)، ايجاد ليست شماره دار (Numbering)، اصول کار با (  (Format Painter)}
- فصل سوم: اصول کار با متن و ویرایش آن { اصول ويرايش در سند: (فرمان  Undo    وRedo )، کادر بندی ورنگ آمیزی متن وپاراگراف، اصول انتقال و كپي نمودن متن در يك سند و يا در بين سندهاي مختلف ، آشنايي با سبك (Style)    وکاربرد آن :(استفاده از سبكها، ايجاد يك سبك جديد)، اصول جستجو وجايگزيني متن، كاراكترهاي ويژه و متنهاي  با  قالببندي خاص، اصول كار با Go to }
- فصل چهارم: اصول کار با جداول { شناسايي اصول ايجاد يك جدول Table) : ( روشهای ايجاد جدول ، حركت بين سلولهاي جدول، انتخاب يك يا چند سطر وستون وسلول جدول) ، اصول اضافه و حذف نمودن سلولها، سطرها و ستونهاي جدول، اصول ادغام و تقسيم سلولهاي جدول : (ادغام  سلولهاي جدول (Merge Cells) ، تقسيم سلولهاي جدول (Split Cells ) )، اصول قالب بندي جدول : ( تغيير اندازه جدول، تنظيمات  خطوط  يك  جدول( Border ) ، تغيير رنگ وهاشور زدن سلولهاي جدول ، تغيير Style جدول }
- فصل پنجم: { اصول كار با تصاوير (Pictures)، اصول كار با اشكال Shapes)، اصول كار با  چارتهای سازمانی  ( Smart Art)، اصول كار با نمودار (Charts) ، اصول كار با كادرهاي متني (Text Box) و Word Art ها، اصول كار با صدا و ويدئو (Audio & Video)، درج یادداشت (Comments)، درج تاریخ وساعت (Date & Time) ،  درج علامتها (Symbols)  و معادلات ریاضی (Equation) }
- فصل ششم: { اصول درج  سرصفحه  و پاصفحه: (  ايجاد سرصفحه (Header) و پا صفحه (Footer) ، حذف كردن سر صفحه و پا صفحه) ، اصول شماره گذاري صفحه، اصول برقراري پيوند  Link  : (ايجاد يك پيوند (Hyperlink)، چگونگي كار با پيوندها در يك سند) ، نشانه گذاري كتاب (Bookmark )   : (پيوند به يك   نشانه (Bookmark )،  ايجاد پاورقي و كاربرد آن  Footnote))
2 فصل (7 درسنامه )
1 ساعت و 56 دقیقه
نظر کاربران3 نظر
علی3 سال پیش
برای من فایده زیادی داشت
یوسف علیدوست3 سال پیش
من راضی بودم.
آرش ولی نژاد3 سال پیش
خیلی از پایه شروع کرد. خوب بود.
الان این دوره را بخرید،
تا یک سال آپدیت های بعدی را رایگان دریافت کنید.
خانم پروین نعمتی
کارشناس نرم افزار های ICDL
تاریخ انتشار: 1398/8/1
تولید شده توسط چراغ
هزینه دوره
12,000 تومان
8,000 تومان
برای استفاده از سایت لطفا از مرورگر کروم استفاده کنید.
باز کردن کروم
دریافت کروم
نه بعدا
برای استفاده از سایت لطفا مرورگرتان را بروزرسانی کنید.
به روز رسانی
نه بعدا