مقداد محمودی
استاد دانشگاه

آموزش زبان بدن در مصاحبه کاری

(بدون رای)
آخرین بروزرسانی: 1398/12/7
تهیه شده توسط چراغ
کاریابی و استخدام
زبان فارسی
1,000 تومان
مشخصات دوره:
تولید کننده
چراغ
مدت زمان
16 دقیقه
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
1398/10/20
دوره زبان بدن در مصاحبه کاری شامل فایلهای ویدیویی با عناوین زیر است:
۱.تاثیر لبخند در مصاحبه شغلی
۲.نقش دهان و دندان در مصاحبه شغلی
۳.اهمیت نحوه کلام شما در مصاحبه شغلی
۴.اهمیت دست دادن هنگام ورود برای مصاحبه شغلی
۵.اهمیت زبان بدن در استخدام
۶. ژستهایی با تاثیر منفی در مصاحبه شغلی
۷.ژستهایی با تاثیر مثبت در مصاحبه شغلی
۸.تاثیر حرکت دستها در مصاحبه شغلی
۹.معنای حرکت دستها در مصاحبه شغلی
۱۰. در مصاحبه شغلی حرکات اضافه ممنوع!
۱۱.تاثیر منفی زیاده روی تکان دادن سر در مصاحبه شغلی
۱۲.تاثیر منفی خندیدن زیاد در مصاحبه شغلی
۱۳.تاثیر منفی دست به جیب گذاشتن در مصاحبه شغلی
کارشناس : استاد مقداد محمودی
مدت زمان: ۱۳ دقیقه
محتوای آموزش14 درسنامه16:31
سایر آموزش های مرتبط