مصاحبه شغلی و استخدام

چراغ
درباره دوره آموزشی

آموزش مصاحبه شغلی و استخدامبرای موفقیت در مصاحبه شغلی و استخدام، به آمادگی و تمرین نیاز است. مصاحبه شغلی، فرآیندی است که با استرس همراه است؛ تجربه، نشان می‌دهد که تنها باهوش بودن و توانمندی در تخصص خود منجر به مصاحبه شغلی خوب و استخدام موفق نمی‌شود. سلیقه و نظر کارفرماها مختلف است اما اصول کلی وجود دارد که در همه مصاحبه‌های شغلی حاکم است. چراغ در این قسمت، ویدیوهایی ارايه می‌دهد که با اصول کلی مصاحبه شغلی آشنا شوید تا بتوانید برای آن آمادگی داشته باشید و مصاحبه شغلی خوبی را تجربه کرده و در استخدام موفق شوید.
پیش نمایش دوره
ویدیو‌های این دوره

ساعات طلایی پیش روی شما قبل از مصاحبه شغلی

روز مصاحبه شغلی

تنظیم زمان برای مصاحبه شغلی

قبل از ورود به اتاق مصاحبه شغلی

ورود به اتاق مصاحبه شغلی

بعد از ورود به اتاق مصاحبه شغلی

وسایل اضافه در اتاق مصاحبه شغلی

همراه داشتن مدارک موردنیاز در مصاحبه شغلی

اهمیت لباس در مصاحبه شغلی

رنگ لباس در مصاحبه شغلی

اهمیت سادگی در مصاحبه شغلی

اهمیت آراستگی در مصاحبه شغلی

تاثیر لبخند در مصاحبه شغلی

نقش دهان و دندان در مصاحبه شغلی

اهمیت نحوه کلام شما در مصاحبه شغلی

تاثیر منفی بدگویی از کارفرمای قبلی در مصاحبه شغلی

تاثیر منفی موضع گیری در مقابل سوال کارفرما در مصاحبه شغلی

در مصاحبه شغلی بگوییم بلد نیستم

آمادگی کامل برای حضور در مصاحبه شغلی

تاثیر منفی عذرخواهی در مصاحبه شغلی

اهمیت دانستن جواب چهار سوال قبل از مصاحبه شغلی -۱

اهمیت دانستن جواب چهار سوال قبل از مصاحبه شغلی -۲

اهمیت دانستن جواب چهار سوال قبل از مصاحبه شغلی -۳

اهمیت دانستن جواب چهار سوال قبل از مصاحبه شغلی -۴

تاثیر زمان مصاحبه شغلی در موفقیت استخدام شدن

زمانهای مناسب برای مصاحبه -۱

زمانهای مناسب برای مصاحبه -۲

تاثیر ظاهر شما در برخورد اول در مصاحبه شغلی

ظاهر مناسب محیط کاری در مصاحبه شغلی

پیگیری نتیجه مصاحبه شغلی

در مصاحبه شغلی، کارفرما باید به دنبال چه مطالبی باشد

تاثیر مدرک ICDL و زبانهای خارجی در استخدام

اهمیت زبان بدن در استخدام

نظرات متفاوت درباره اصول مصاحبه شغلی

اهمیت کفش در زمان مصاحبه شغلی

هنگام تمام شدن مصاحبه شغلی

فرآیند مصاحبه شغلی راه دور

اهمیت رفتار مصاحبه شونده با دیگران در استخدام

اهمیت سوال پایانی مصاحبه شغلی در استخدام

سوالات مصاحبه شونده از مصاحبه کننده -۱ سرپرست شما

سوالات مصاحبه شونده از مصاحبه کننده-۲ لباس فرم

سوالات مصاحبه شونده از مصاحبه کننده -۳ فرصت ارتقا شغلی

سوالات مصاحبه شونده از مصاحبه کننده -۴ (آموزشهای ضمن خدمت)

سوالات مصاحبه شونده از مصاحبه کننده -۵ (مدت زمان تعیین نتیجه مصاحبه)

اهمیت دست دادن هنگام ورود برای مصاحبه شغلی

تاثیر منفی عطر با بوی تند در مصاحبه شغلی

پاسخ به سوال علت بیکار بودن به مدت طولانی -۱

پاسخ به سوال علت بیکار بودن به مدت طولانی -۲

پاسخ به سوال علت ترک شغل قبلی

در مصاحبه شغلی حرکات اضافه ممنوع

پاسخ به سوال علت استخدام شما در این شرکت در مصاحبه شغلی

پاسخ به سوال نقاط قوت شما در مصاحبه شغلی

پاسخ به سوال اطلاعات شما درباره شرکت موردنظر در مصاحبه شغلی

پاسخ به اولین سوال شروع مصاحبه شغلی

لزوم آرامش و تمرکز در هنگام مصاحبه شغلی

داشتن لیست کامل از معرفهای خود قبل از مصاحبه شغلی

القاء حس مثبت در مصاحبه شغلی

ژستهایی با تاثیر منفی در مصاحبه شغلی

ژستهایی با تاثیر مثبت در مصاحبه شغلی

وقتی در مصاحبه شغلی، متوجه سوال مصاحبه شونده نشدیم

تاثیر حرکت دستها در مصاحبه شغلی

معنای حرکت دستها در مصاحبه شغلی

تعداد افراد مصاحبه کننده در مصاحبه شغلی

تاثیر هنر خوب گوش دادن در مصاحبه شغلی

اهمیت حریم خصوصی در مصاحبه شغلی

در مصاحبه شغلی، خودمان را گم نکنیم

تاثیر منفی زیاده روی تکان دادن سر در مصاحبه شغلی

تاثیر منفی عدم تمرکز در اتاق مصاحبه شغلی

در مصاحبه شغلی دروغ ممنوع

تاثیر منفی خندیدن زیاد در مصاحبه شغلی

تاثیر منفی تلفن همراه در مصاحبه شغلی

تاثیر منفی دست به جیب گذاشتن در مصاحبه شغلی

پنج موردی که نباید در مصاحبه شغلی بگویید Don Georgevich

چرا می‌خواهید اینجا کار کنید؟ Professor Heather Austin

چرا ما باید شما را استخدام کنیم؟ Professor Heather Austin

چگونه خود را در مصاحبه شغلی معرفی کنید؟ Professor Heather Austin