آموزش روال اتاق مصاحبه شغلی

( بدون نظر )
معرفی دوره
روال مصاحبه شغلی در اتاق مصاحبه
معرفی دوره
روال مصاحبه شغلی در اتاق مصاحبه پیش نمایش
آموزش روال اتاق مصاحبه شغلی
( بدون نظر )
دکتر مقداد محمودی
استاد دانشگاه
(تولید شده توسط چراغ)

روال پرسش و پاسخ و سوالات در اتاق مصاحبه شغلی چگونه است؟ در ویدیو آموزشی روال اتاق مصاحبه شغلی ببینید!

خلاصه سرفصل ها

روال پرسش و پاسخ و سوالات در اتاق مصاحبه شغلی چگونه است؟ در ویدیو آموزشی روال اتاق مصاحبه شغلی ببینید!

1 فصل (26 درسنامه )
31 دقیقه
روال مصاحبه شغلی در اتاق مصاحبه (26 درسنامه )
31 دقیقه
نظر کاربران0 نظر
نظری ثبت نشده.
الان این دوره را بخرید،
تا یک سال آپدیت های بعدی را رایگان دریافت کنید.
دکتر مقداد محمودی
استاد دانشگاه
تاریخ انتشار: 1398/10/20
تولید شده توسط چراغ
هزینه دوره
7,000 تومان
5,000 تومان
روال مصاحبه شغلی در اتاق مصاحبه (26 درسنامه )
31 دقیقه
01
1:00
نظرات متفاوت درباره اصول مصاحبه شغلی
1:00
02
1:05
فرآیند مصاحبه شغلی راه دور
1:05
03
1:06
سوالات کارجو از مصاحبه کننده -۱
1:06
04
1:06
سوالات کارجو از مصاحبه کننده -۲
1:06
05
1:07
سوالات کارجو از مصاحبه کننده -۳
1:07
06
1:09
سوالات کارجو از مصاحبه کننده -۴
1:09
07
1:15
سوالات کارجو از مصاحبه کننده -۵
1:15
08
1:10
پاسخ به اولین سوال شروع مصاحبه شغلی
1:10
09
1:11
پاسخ به سوال علت بیکار بودن به مدت طولانی -۱
1:11
10
1:12
پاسخ به سوال علت بیکار بودن به مدت طولانی -۲
1:12
11
1:12
پاسخ به سوال علت ترک شغل قبلی
1:12
12
1:13
پاسخ به سوال علت استخدام شما در این شرکت در مصاحبه شغلی
1:13
13
1:09
پاسخ به سوال نقاط قوت شما در مصاحبه شغلی
1:09
14
1:08
پاسخ به سوال اطلاعات شما درباره شرکت موردنظر در مصاحبه شغلی
1:08
15
1:09
اهمیت سوال پایانی مصاحبه شغلی در استخدام
1:09
16
1:10
وقتی در مصاحبه شغلی، متوجه سوال مصاحبه شونده نشدیم
1:10
17
1:21
تاثیر هنر خوب گوش دادن در مصاحبه شغلی
1:21
18
1:19
القاء حس مثبت در مصاحبه شغلی
1:19
19
1:18
لزوم آرامش و تمرکز در هنگام مصاحبه شغلی
1:18
20
1:17
در مصاحبه شغلی، خودمان را گم نکنیم
1:17
21
1:16
تاثیر منفی عدم تمرکز در اتاق مصاحبه شغلی
1:16
22
1:15
اهمیت حریم خصوصی در مصاحبه شغلی
1:15
23
1:11
در مصاحبه شغلی دروغ ممنوع
1:11
24
1:10
تاثیر منفی تلفن همراه در مصاحبه شغلی
1:10
25
1:09
تعداد افراد مصاحبه کننده در مصاحبه شغلی
1:09
26
1:10
هنگام تمام شدن مصاحبه شغلی
1:10
روال مصاحبه شغلی در اتاق مصاحبه (26 درسنامه )
31 دقیقه
01
1:00
نظرات متفاوت درباره اصول مصاحبه شغلی
1:00
02
1:05
فرآیند مصاحبه شغلی راه دور
1:05
03
1:06
سوالات کارجو از مصاحبه کننده -۱
1:06
04
1:06
سوالات کارجو از مصاحبه کننده -۲
1:06
05
1:07
سوالات کارجو از مصاحبه کننده -۳
1:07
06
1:09
سوالات کارجو از مصاحبه کننده -۴
1:09
07
1:15
سوالات کارجو از مصاحبه کننده -۵
1:15
08
1:10
پاسخ به اولین سوال شروع مصاحبه شغلی
1:10
09
1:11
پاسخ به سوال علت بیکار بودن به مدت طولانی -۱
1:11
10
1:12
پاسخ به سوال علت بیکار بودن به مدت طولانی -۲
1:12
11
1:12
پاسخ به سوال علت ترک شغل قبلی
1:12
12
1:13
پاسخ به سوال علت استخدام شما در این شرکت در مصاحبه شغلی
1:13
13
1:09
پاسخ به سوال نقاط قوت شما در مصاحبه شغلی
1:09
14
1:08
پاسخ به سوال اطلاعات شما درباره شرکت موردنظر در مصاحبه شغلی
1:08
15
1:09
اهمیت سوال پایانی مصاحبه شغلی در استخدام
1:09
16
1:10
وقتی در مصاحبه شغلی، متوجه سوال مصاحبه شونده نشدیم
1:10
17
1:21
تاثیر هنر خوب گوش دادن در مصاحبه شغلی
1:21
18
1:19
القاء حس مثبت در مصاحبه شغلی
1:19
19
1:18
لزوم آرامش و تمرکز در هنگام مصاحبه شغلی
1:18
20
1:17
در مصاحبه شغلی، خودمان را گم نکنیم
1:17
21
1:16
تاثیر منفی عدم تمرکز در اتاق مصاحبه شغلی
1:16
22
1:15
اهمیت حریم خصوصی در مصاحبه شغلی
1:15
23
1:11
در مصاحبه شغلی دروغ ممنوع
1:11
24
1:10
تاثیر منفی تلفن همراه در مصاحبه شغلی
1:10
25
1:09
تعداد افراد مصاحبه کننده در مصاحبه شغلی
1:09
26
1:10
هنگام تمام شدن مصاحبه شغلی
1:10
برای استفاده از سایت لطفا از مرورگر کروم استفاده کنید.
باز کردن کروم
دریافت کروم
نه بعدا
برای استفاده از سایت لطفا مرورگرتان را بروزرسانی کنید.
به روز رسانی
نه بعدا