رزومه شغلی

چراغ
درباره دوره آموزشی

آموزش رزومه شغلیبدون شک ارسال رزومه اولین قدمی است که برای به دست آوردن یک موقعیت شغلی انجام می‌گیرد. نکته جالب توجه این است که کارفرمایان برای هر موقعیت شغلی ممکن است صدها رزومه را دریافت کنند. پس اگر یک رزومه معمولی ارائه دهید، قطعا شانس کمی برای رفتن به جلسه مصاحبه خواهید داشت. در این قسمت، چراغ  ویدیوهای آموزشی ارايه می‌دهد که نقش رزومه در استخدام موفق را روشن می‌کند و به شما آموزش می‌دهد که چطور یک رزومه حرفه‌ای بنویسید.
پیش نمایش دوره
ویدیو‌های این دوره

اهمیت رزومه در استخدام

نحوه ی نگارش رزومه

تخصصی بودن رزومه

اصل 60 ثانیه

رزومه در نظر کارفرما

استاندارد ساخت رزومه

اطلاعات موردنظر کارفرما در رزومه

بعد از تایید رزومه توسط کارفرما

چگونه یک رزومه خوب بنویسید؟ Professor Heather Austin