آموزش ۲۰ دقیقه طلایی مدیریت

( بدون نظر )
معرفی دوره
مدیر و بیست دقیقه طلایی برای موفقیت
معرفی دوره
مدیر و بیست دقیقه طلایی برای موفقیت پیش نمایش
آموزش ۲۰ دقیقه طلایی مدیریت
( بدون نظر )
دکتر مقداد محمودی
استاد دانشگاه
(تولید شده توسط چراغ)

آموزش ویدیویی ۲۰ دقیقه طلایی مدیریت؛ استاد مقداد محمودی برای مدیران و کارفرمایان از مدیر و ۲۰ دقیقه طلایی مدیریت می‌گویند!

خلاصه سرفصل ها

آموزش ویدیویی ۲۰ دقیقه طلایی مدیریت؛ استاد مقداد محمودی برای مدیران و کارفرمایان از مدیر و ۲۰ دقیقه طلایی مدیریت می‌گویند!

1 فصل (45 درسنامه )
56 دقیقه
مدیر و بیست دقیقه طلایی برای موفقیت (45 درسنامه )
56 دقیقه
نظر کاربران0 نظر
نظری ثبت نشده.
مشاغل مرتبط
الان این دوره را بخرید،
تا یک سال آپدیت های بعدی را رایگان دریافت کنید.
دکتر مقداد محمودی
استاد دانشگاه
تاریخ انتشار: 1398/10/16
تولید شده توسط چراغ
هزینه دوره
7,000 تومان
5,000 تومان
مدیر و بیست دقیقه طلایی برای موفقیت (45 درسنامه )
56 دقیقه
01
1:21
بیست دقیقه طلایی برای موفقیت
1:21
02
1:19
ورود مسایل سیاسی به شرکت، ممنوع
1:19
03
1:16
بیان شفاف انتظارات توسط مدیر
1:16
04
1:22
مدیر موفق مدیر سازمان فرآیند محور
1:22
05
1:15
سازمان، یک موجود زنده
1:15
06
1:09
سازمان، یک پدیده اجتماعی
1:09
07
1:18
چهار عنصر هر سازمان
1:18
08
1:24
چهار مرحله رشد سازمان
1:24
09
1:17
کاهش هزینه ها در سازمان
1:17
10
1:14
هزینه پنهان در سازمان
1:14
11
1:17
راهکار کاهش هزینه های پنهان سازمان
1:17
12
1:16
اعلام موفقیت مدیر موفق
1:16
13
1:14
شخصیت و هویت سازمان
1:14
14
1:13
فضای سازمان
1:13
15
1:11
توجه به پیشکسوتان سازمان در شخصیت بخشی به سازمان
1:11
16
1:12
یک شرکت خوب یک شرکت پاسخگو
1:12
17
1:13
یکی از بزرگترین آفتهای شرکت
1:13
18
1:14
اهمیت چگونگی استخراج قوانین شرکت
1:14
19
1:16
اهمیت مشاور حقوقی در امور شرکت
1:16
20
1:17
اهمیت مشاور مالی در شرکت
1:17
21
1:15
مدیریت دانش در شرکت
1:15
22
1:17
سیستم هوشمند برای ترفیع پرسنل در شرکت
1:17
23
1:07
حرکت به سمت محیط علمی در شرکت
1:07
24
1:08
اهمیت حرکت به سمت آموزشهای جدید و کاربردی در شرکت
1:08
25
1:09
تاثیر منفی غفلت از عصر تکنولوژی
1:09
26
1:09
لزوم وجود واحد آموزش در شرکت و سازمان
1:09
27
1:10
استفاده از کارشناسان شرکت خود برای آموزش پرسنل
1:10
28
1:11
هزینه پنهان برگزاری جلسه در شرکت
1:11
29
1:12
راهکارهای داشتن جلسات مفید در شرکت
1:12
30
1:13
اهمیت وبسایت شرکت در موفقیت شغلی
1:13
31
1:13
اهمیت محتوای سایت شرکت
1:13
32
1:14
اهمیت انتخاب نماد برای شرکت
1:14
33
1:15
لباس فرم، نماد شرکت
1:15
34
1:16
روش تبلیغی غیرمستقیم برای شرکت
1:16
35
1:16
روش و هدف تبلیغ برای شرکت
1:16
36
1:17
مهندسی چیدمان فضای شرکت
1:17
37
1:17
استفاده از گل و گیاه در محیط شرکت
1:17
38
1:18
جشن سالروز شرکت بزرگترین جشن شرکت
1:18
39
1:08
اهمیت راههای ارتباط مدیر با دیگران
1:08
40
1:09
غذای گرم برای پرسنل در محیط کار
1:09
41
1:10
اکسیر برای محیط کاری شاد
1:10
42
1:11
چگونگی شاد بودن شرکت
1:11
43
1:12
اهمیت اقلام هدیه به پرسنل شرکت
1:12
44
1:13
اهمیت همراه کردن خانواده پرسنل با شرکت
1:13
45
1:14
توجه مدیر به ابعاد مختلف موجود در سازمان و شرکت
1:14
مدیر و بیست دقیقه طلایی برای موفقیت (45 درسنامه )
56 دقیقه
01
1:21
بیست دقیقه طلایی برای موفقیت
1:21
02
1:19
ورود مسایل سیاسی به شرکت، ممنوع
1:19
03
1:16
بیان شفاف انتظارات توسط مدیر
1:16
04
1:22
مدیر موفق مدیر سازمان فرآیند محور
1:22
05
1:15
سازمان، یک موجود زنده
1:15
06
1:09
سازمان، یک پدیده اجتماعی
1:09
07
1:18
چهار عنصر هر سازمان
1:18
08
1:24
چهار مرحله رشد سازمان
1:24
09
1:17
کاهش هزینه ها در سازمان
1:17
10
1:14
هزینه پنهان در سازمان
1:14
11
1:17
راهکار کاهش هزینه های پنهان سازمان
1:17
12
1:16
اعلام موفقیت مدیر موفق
1:16
13
1:14
شخصیت و هویت سازمان
1:14
14
1:13
فضای سازمان
1:13
15
1:11
توجه به پیشکسوتان سازمان در شخصیت بخشی به سازمان
1:11
16
1:12
یک شرکت خوب یک شرکت پاسخگو
1:12
17
1:13
یکی از بزرگترین آفتهای شرکت
1:13
18
1:14
اهمیت چگونگی استخراج قوانین شرکت
1:14
19
1:16
اهمیت مشاور حقوقی در امور شرکت
1:16
20
1:17
اهمیت مشاور مالی در شرکت
1:17
21
1:15
مدیریت دانش در شرکت
1:15
22
1:17
سیستم هوشمند برای ترفیع پرسنل در شرکت
1:17
23
1:07
حرکت به سمت محیط علمی در شرکت
1:07
24
1:08
اهمیت حرکت به سمت آموزشهای جدید و کاربردی در شرکت
1:08
25
1:09
تاثیر منفی غفلت از عصر تکنولوژی
1:09
26
1:09
لزوم وجود واحد آموزش در شرکت و سازمان
1:09
27
1:10
استفاده از کارشناسان شرکت خود برای آموزش پرسنل
1:10
28
1:11
هزینه پنهان برگزاری جلسه در شرکت
1:11
29
1:12
راهکارهای داشتن جلسات مفید در شرکت
1:12
30
1:13
اهمیت وبسایت شرکت در موفقیت شغلی
1:13
31
1:13
اهمیت محتوای سایت شرکت
1:13
32
1:14
اهمیت انتخاب نماد برای شرکت
1:14
33
1:15
لباس فرم، نماد شرکت
1:15
34
1:16
روش تبلیغی غیرمستقیم برای شرکت
1:16
35
1:16
روش و هدف تبلیغ برای شرکت
1:16
36
1:17
مهندسی چیدمان فضای شرکت
1:17
37
1:17
استفاده از گل و گیاه در محیط شرکت
1:17
38
1:18
جشن سالروز شرکت بزرگترین جشن شرکت
1:18
39
1:08
اهمیت راههای ارتباط مدیر با دیگران
1:08
40
1:09
غذای گرم برای پرسنل در محیط کار
1:09
41
1:10
اکسیر برای محیط کاری شاد
1:10
42
1:11
چگونگی شاد بودن شرکت
1:11
43
1:12
اهمیت اقلام هدیه به پرسنل شرکت
1:12
44
1:13
اهمیت همراه کردن خانواده پرسنل با شرکت
1:13
45
1:14
توجه مدیر به ابعاد مختلف موجود در سازمان و شرکت
1:14
برای استفاده از سایت لطفا از مرورگر کروم استفاده کنید.
باز کردن کروم
دریافت کروم
نه بعدا
برای استفاده از سایت لطفا مرورگرتان را بروزرسانی کنید.
به روز رسانی
نه بعدا