انتخاب شغل و موفقیت شغلی

چراغ
درباره دوره آموزشی

آموزش انتخاب شغل و موفقیت شغلیافرادی که همیشه شاد زندگی می کنند، شغل و زندگی مناسبی دارند. برای هر کسی که مایل به تلاش برای تعریف، کشف و پیگیری آن باشد، قابل دستیابی است. انتخاب یک شغل ایده‌‌آل یکی از مهم‌ترین تصمیماتی‌ است که هر شخص باید در زندگی خود بگیرد. چرا که این انتخاب می‌‌‌تواند مسیر زندگی یک شخص را عوض کرده و از او یک انسان شکست خورده یا موفق بسازد. چراغ در این قسمت، ویدیوهای آموزشی ارايه می‌دهد که در انتخاب شغل و موفقیت شغلی به شما کمک می‌نماید.
پیش نمایش دوره
ویدیو‌های این دوره

چهار نکته اساسی برای انتخاب شغل ایده آل J.T O'Donnell

چگونه اولین شغل خود را انتخاب نمایید؟ Sven Sommerlatte