2

موقعیت شغلی و آگهی استخدام بابلسر

کارشناس مرکز تماس (Call Center-بابلسر)
گروه بین المللی میلان مازندران، بابلسر
مازندران، بابلسر
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس فروش (خانم-بابلسر)
گروه بین المللی میلان مازندران، بابلسر
مازندران، بابلسر
تمام وقت
1 ماه پیش