11

موقعیت شغلی و آگهی استخدام قدس

جوشکار - یار نیکان صالح
یار نیکان صالح قدس، تهران
قدس، تهران
تمام وقت
7 ماه پیش
فوری
7 ماه پیش
فوری
تکنسین برق - یار نیکان صالح
یار نیکان صالح قدس، تهران
قدس، تهران
تمام وقت
7 ماه پیش
فوری
8 ماه پیش
کارمند خرید - شرکت صنعتی آما
شرکت صنعتی آما قدس، تهران
قدس، تهران
تمام وقت
9 ماه پیش
9 ماه پیش
10 ماه پیش
1 سال پیش
مامور خرید - شرکت صنعتی آما
شرکت صنعتی آما قدس، تهران
قدس، تهران
تمام وقت
1 سال پیش
1 سال پیش
برای استفاده از سایت لطفا از مرورگر کروم استفاده کنید.
باز کردن کروم
دریافت کروم
نه بعدا
برای استفاده از سایت لطفا مرورگرتان را بروزرسانی کنید.
به روز رسانی
نه بعدا