43

موقعیت شغلی و آگهی استخدام کارشناس منابع انسانی

کارشناس جذب و استخدام
تهران، تهران
تمام وقت
1 روز پیش
کارشناس منابع انسانی (خانم)
فراکارانت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
4 روز پیش
کارشناس منابع انسانی - آقا
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
5 روز پیش
کارشناس منابع انسانی و اداری
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
5 روز پیش
کارشناس منابع انسانی و توسعه سیستم
گلستان تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
5 روز پیش
کارشناس اداری و منابع انسانی
ساتل صنعت پویا تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
15 روز پیش
کارشناس منابع انسانی
افرانت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
15 روز پیش
کارشناس منابع انسانی - خانم
تهران، تهران
تمام وقت
18 روز پیش
کارشناس منابع انسانی
گلستان تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس منابع انسانی و اداری
نیلگام تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس منابع انسانی
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
1 ماه پیش
کارشناس منابع انسانی
گروه حصین تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
Talent Acquisition Specialist
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
مشاور سرمایه انسانی
تهران، تهران
نیمه وقت
2 ماه پیش
کارشناس منابع انسانی و اداری
بهار سامانه شرق تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس منابع انسانی
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
2 ماه پیش
کارشناس منابع انسانی
نانوتارپاک تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس منابع انسانی (خانم)
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش

استخدام کارشناس منابع انسانی

کارشناس منابع انسانی مسئول اجرای بیشتر کارهای بخش منابع انسانی است. او که زیر نظر مدیر منابع انسانی کار می‌کند، وظایف مربوط به جذب، گزینش، مصاحبه و استخدام کارمندان جدید را بر عهده دارد. پس از استخدام، باید نیروی کار جدید را با سازمان و شرکت آشنا کند و وظایف و نقشی را که بر عهده دارد، برایش روشن کند.
کارشناس منابع انسانی کارهای مربوط به نیروی کار موجود اعم از روابط کارمندان، ارزیابی عملکرد، حقوق و مزایا و امور رفاهی آنها را نیز انجام می‌دهد. همچنین به دلیل شناخت خوبی که از کارمندان دارد، نیازهای آموزشی را به خوبی تشخیص داده و به بخش آموزش اعلام می‌کند. بخش منابع انسانی همیشه با بخش آموزش رابطه‌ی نزدیکی دارد، چرا که حوزه‌ی کاری‌شان به هم وابسته است. به طور کلی می‌توان گفت کارشناس منابع انسانی سیاست‌ها و دستورالعمل‌های تعیین‌شده برای حوزه‌ی منابع انسانی را اجرا می‌کند.

وظایف و مسئولیت‌های کارشناس منابع انسانی

•    مشورت با مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی برای شناسایی نیازهای استخدامی و تخصص‌های مورد نیاز
•    مصاحبه با متقاضیان کار در خصوص تجربه‌ی کاری، سطح تحصیلات، آموزش و مهارت‌ها و توضیح جزئیات کار از جمله وظایف، مزایا و شرایط کاری برای متقاضیان
•    تماس با مراجع مربوطه و بررسی صحت سوابق متقاضیان
•    ارجاع متقاضیان واجد شرایط همراه با مدارک‌شان به مدیران ارشد ( معمولاً مدیر منابع انسانی) برای تصمیم‌گیری در خصوص استخدام آنها
•    راهنمایی و آشنا کردن کارمند جدید با سازمان یا شرکت، شغل و وظایف شغلی‌اش
•    حفظ گزارشات و مستندات مربوط به روند استخدام
•    نظارت بر روابط بین کارمندان و حل مشکلات احتمالی موجود – اگر اختلافی بین افراد یا بخش‌ها وجود داشته باشد، این وظیفه‌ی بخش منابع انسانی است که با واسطه‌گری آن را حل کرده و مانع تأثیر منفی آن در روند کاری سازمان یا شرکت شود.
•    ارزیابی عملکرد کارکنان – ارزیابی عملکرد یکی از ابزارهای کنترلی اساسی در هر سازمان یا شرکتی به حساب می‌آید که به صورت دوره‌ای انجام می‌گیرد. با بررسی عملکرد افراد میزان بهره‌وری و کارآیی آنها و تأثیر آن بر پیشرفت سازمان یا شرکت سنجیده می‌شود و در صورت نیاز تغییرات و تصمیمات لازم لحاظ می‌شود.
•    تعیین حقوق و مزایای کارمندان متناسب با توانایی‌ها و وظایفی که بر عهده دارند. در صورت بروز مشکل یا شکایتی در این مورد، بخش منابع انسانی مسئول رسیدگی و پاسخگویی است.
•    تعیین نیازهای آموزشی و اعلام آنها به بخش آموزش