48

موقعیت شغلی و آگهی استخدام مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی

1 روز پیش
سرپرست سیستم ها و روشها
پخش یک و یک تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
5 روز پیش
مدیر عملیات
گلستان تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
5 روز پیش
مدیر سیستم ها و روش ها
تهران، تهران
تمام وقت
11 روز پیش
کارشناس بسته بندی
شیوا البرز، هشتگرد
البرز، هشتگرد
تمام وقت
12 روز پیش
کارشناس مطالعه کار
کارخانه نیلپر تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
19 روز پیش
کارشناس مهندسی صنایع
گل آسای سرما سمنان، ایوانکی
سمنان، ایوانکی
تمام وقت
19 روز پیش
کارشناس مطالعه کار
کارخانه نیلپر تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
20 روز پیش
کارشناس توسعه و برنامه ریزی - اصفهان
پیام پرداز تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
22 روز پیش
کارشناس برنامه‌ریزی تولید (قزوین)
ارکان فلز قزوین، قزوین
قزوین، قزوین
تمام وقت
25 روز پیش
1 ماه پیش
کارشناس صنایع (آقا)
یورواسلات پارس تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس صنایع، برنامه ریزی و کنترل پروژه
رادمن تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
سرپرست تحلیل داده ها
گلستان تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس زنجیره تامین - آقا
گلستان تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
1 ماه پیش
کارشناس سیستم‌ها و روش‌ها
گلستان تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس مهندسی صنایع
گل آسای سرما سمنان، ایوانکی
سمنان، ایوانکی
تمام وقت
2 ماه پیش
3 ماه پیش
کارشناس صنایع
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش