13

موقعیت شغلی و آگهی استخدام خبرنگاری و رسانه

ویراستار درس زبان انگلیسی
تهران، تهران
نیمه وقت
1 ماه پیش
ویراستار درس علوم
تهران، تهران
نیمه وقت
1 ماه پیش
1 ماه پیش
خبرنگار
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
خبرنگار اقتصادی (خانم-دورکاری)
بورس امروز تهران، تهران
تهران، تهران
دورکاری
1 ماه پیش
ویراستار فنی
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
ویراستار
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
ویراستار علمی
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
ویراستار (ادبی نگارشی)
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
ویراستار (عربی-دورکاری)
علوی تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
نمونه خوان و ویراستار فنی
انتشارات خیلی سبز تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
ویراستار دروس (فلسفه و منطق)
تهران، تهران
نیمه وقت
1 ماه پیش
مجری
کد ایران تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
برای استفاده از سایت لطفا از مرورگر کروم استفاده کنید.
باز کردن کروم
دریافت کروم
نه بعدا
برای استفاده از سایت لطفا مرورگرتان را بروزرسانی کنید.
به روز رسانی
نه بعدا