19

موقعیت شغلی و آگهی استخدام کرج

کارشناس توسعه نرم‌افزار (کرج-آقا)
مهاد صنعت البرز، کرج
البرز، کرج
تمام وقت
12 روز پیش
کارشناس معماری (خانم-کرج)
معماران کارینا البرز، کرج
البرز، کرج
تمام وقت
14 روز پیش
24 روز پیش
24 روز پیش
گرافیست (کرج)
البرز، کرج
نیمه وقت
24 روز پیش
25 روز پیش
25 روز پیش
فوری
25 روز پیش
فوری
گرافیست
البرز، کرج
تمام وقت
25 روز پیش
فوری
گرافیست
البرز، کرج
تمام وقت
25 روز پیش
فوری
25 روز پیش
فوری
25 روز پیش
فوری
حسابدار
البرز، کرج
تمام وقت
1 ماه پیش
Senior Software Developer (کرج)
مهاد صنعت البرز، کرج
البرز، کرج
تمام وقت
2 ماه پیش
اپراتور مرکز تماس(کرج)
آی دیجی البرز، کرج
البرز، کرج
تمام وقت
2 ماه پیش
2 ماه پیش
سرپرست طراحی داخلی (کرج)
معماران کارینا البرز، کرج
البرز، کرج
تمام وقت
2 ماه پیش
4 ماه پیش
4 ماه پیش