4

موقعیت شغلی و آگهی استخدام کیش

مهندس مکانیک
صافات انرژی یزد هرمزگان، کیش
هرمزگان، کیش
تمام وقت
1 ماه پیش
فوری
سی ان سی کار ماهر
صافات انرژی یزد هرمزگان، کیش
هرمزگان، کیش
تمام وقت
1 ماه پیش
فوری
انباردار آقا یزد
صافات انرژی یزد هرمزگان، کیش
هرمزگان، کیش
تمام وقت
1 ماه پیش
فوری
مدیر کنترل پروژه (کیش)
صافات انرژی یزد هرمزگان، کیش
هرمزگان، کیش
تمام وقت
1 ماه پیش