6

موقعیت شغلی و آگهی استخدام کارشناسی حقوقی/ وکالت

کارشناس ثبت برند - خانم
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
4 روز پیش
وکیل
بوشهر، خارک
تمام وقت
14 روز پیش
کارشناس ثبت برند - خانم
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
مشاور حقوقی
تهران، تهران
دورکاری
2 ماه پیش
مشاوره حقوقی
کراس تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس امور حقوقی(آقا)
کالا رسانان چاپار تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش