4

موقعیت شغلی و آگهی استخدام مهندسی معدن و متالوژی

کارشناس ارشد فراوری
کوشا معدن تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس ارشد طراحی معدن
کوشا معدن تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس استخراج(آقا)
جهان نمو تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس فرآوری مواد معدنی (آقا)
جهان نمو تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش