63

موقعیت شغلی و آگهی استخدام پردیس

کارمند انبار(خانم) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
7 ماه پیش
کارشناس سیستمها و روشها - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
7 ماه پیش
کارشناس فروش(خانم-قزوین) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
7 ماه پیش
کارشناس فروش (خانم-گرگان) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
7 ماه پیش
کارشناس فروش (خانم-اهواز) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
7 ماه پیش
کارشناس فروش (خانم-رشت) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
7 ماه پیش
کارشناس فروش(اصفهان-خانم) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
7 ماه پیش
کارشناس فروش (بابل) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
7 ماه پیش
کارشناس فروش (خانم-بندرعباس) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
8 ماه پیش
کارشناس پروتز دندانی - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
8 ماه پیش
فوری
کارشناس انفورماتیک - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
8 ماه پیش
بازاریاب تجهیزات ورزشی - کیسان
کیسان پردیس، تهران
پردیس، تهران
8 ماه پیش
مونتاژ کار(آقا) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
8 ماه پیش
کارشناس دیجیتال مارکتینگ - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
8 ماه پیش
پشتیبان فروش (خانم-شیراز) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
8 ماه پیش
کارشناس فروش (همدان) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
8 ماه پیش
کارشناس فروش (یزد) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
8 ماه پیش
فوری
کارشناس فروش (مشهد) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
8 ماه پیش
فوری
کارشناس فروش (کرج-خانم) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
8 ماه پیش
کارشناس فروش (قم-خانم) - دایو پارس
دایو پارس پردیس، تهران
پردیس، تهران
تمام وقت
8 ماه پیش
برای استفاده از سایت لطفا از مرورگر کروم استفاده کنید.
باز کردن کروم
دریافت کروم
نه بعدا
برای استفاده از سایت لطفا مرورگرتان را بروزرسانی کنید.
به روز رسانی
نه بعدا