37

موقعیت شغلی و آگهی استخدام پردیس

کارشناس فروش (گرگان)
دایو پارس تهران، پردیس
تهران، پردیس
تمام وقت
3 روز پیش
کارشناس فروش (بندرعباس)
دایو پارس تهران، پردیس
تهران، پردیس
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس CRM
بهداد الکتریک تهران، پردیس
تهران، پردیس
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس پروتز دندانی
دایو پارس تهران، پردیس
تهران، پردیس
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس حسابداری فروش
دایو پارس تهران، پردیس
تهران، پردیس
تمام وقت
2 ماه پیش
سرپرست فروش
دایو پارس تهران، پردیس
تهران، پردیس
تمام وقت
2 ماه پیش
پشتیبان فروش (بندرعباس-خانم)
دایو پارس تهران، پردیس
تهران، پردیس
تمام وقت
2 ماه پیش
پشتیبان فروش (مشهد)
دایو پارس تهران، پردیس
تهران، پردیس
تمام وقت
2 ماه پیش
پشتیبان فروش (کرمان)
دایو پارس تهران، پردیس
تهران، پردیس
تمام وقت
2 ماه پیش
پشتیبان فروش (شیراز)
دایو پارس تهران، پردیس
تهران، پردیس
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس فروش (بابل)
دایو پارس تهران، پردیس
تهران، پردیس
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس فروش (اهواز)
دایو پارس تهران، پردیس
تهران، پردیس
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس فروش (تبریز)
دایو پارس تهران، پردیس
تهران، پردیس
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس فروش (رشت)
دایو پارس تهران، پردیس
تهران، پردیس
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس فروش (شیراز)
دایو پارس تهران، پردیس
تهران، پردیس
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس فروش (اصفهان)
دایو پارس تهران، پردیس
تهران، پردیس
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس فروش (مشهد)
دایو پارس تهران، پردیس
تهران، پردیس
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس بازرگانی خارجی
دایو پارس تهران، پردیس
تهران، پردیس
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس حسابداری (خانم)
دایو پارس تهران، پردیس
تهران، پردیس
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس خزانه
دایو پارس تهران، پردیس
تهران، پردیس
تمام وقت
2 ماه پیش
برای استفاده از سایت لطفا از مرورگر کروم استفاده کنید.
باز کردن کروم
دریافت کروم
نه بعدا
برای استفاده از سایت لطفا مرورگرتان را بروزرسانی کنید.
به روز رسانی
نه بعدا