26

موقعیت شغلی و آگهی استخدام ساوجبلاغ

کارشناس حسابداری فروش - آقا
شکلات فرمند البرز، ساوجبلاغ
البرز، ساوجبلاغ
تمام وقت
10 ساعت پیش
کارشناس صادرات (مسلط به زبان روسی)
شکلات فرمند البرز، ساوجبلاغ
البرز، ساوجبلاغ
تمام وقت
17 ساعت پیش
سرپرست برنامه ریزی فروش - آقا
شکلات فرمند البرز، ساوجبلاغ
البرز، ساوجبلاغ
تمام وقت
3 روز پیش
کارشناس مالی (اموال و دارایی ثابت) - آقا
شکلات فرمند البرز، ساوجبلاغ
البرز، ساوجبلاغ
تمام وقت
3 روز پیش
بازرس فرایند تولید
شکلات فرمند البرز، ساوجبلاغ
البرز، ساوجبلاغ
تمام وقت
3 روز پیش
سرپرست انبار - آقا
شکلات فرمند البرز، ساوجبلاغ
البرز، ساوجبلاغ
تمام وقت
1 ماه پیش
سرپرست فروش شهرستان - آقا
شکلات فرمند البرز، ساوجبلاغ
البرز، ساوجبلاغ
تمام وقت
1 ماه پیش
سرپرست ترید مارکتینگ
شکلات فرمند البرز، ساوجبلاغ
البرز، ساوجبلاغ
تمام وقت
1 ماه پیش
سرپرست اداری و کارگزینی
شکلات فرمند البرز، ساوجبلاغ
البرز، ساوجبلاغ
تمام وقت
1 ماه پیش
فروشنده حضوری ( ویزیتور )
شکلات فرمند البرز، ساوجبلاغ
البرز، ساوجبلاغ
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس مالی (اموال و دارایی ثابت) - آقا
شکلات فرمند البرز، ساوجبلاغ
البرز، ساوجبلاغ
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس بسته بندی
شیوا البرز، ساوجبلاغ
البرز، ساوجبلاغ
تمام وقت
2 ماه پیش
مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت - آقا
شیوا البرز، ساوجبلاغ
البرز، ساوجبلاغ
تمام وقت
2 ماه پیش
سرپرست بازاریابی تجاری
شیوا البرز، ساوجبلاغ
البرز، ساوجبلاغ
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس خرید داخلی
شکلات فرمند البرز، ساوجبلاغ
البرز، ساوجبلاغ
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس بازرگانی داخلی - آقا
شیوا البرز، ساوجبلاغ
البرز، ساوجبلاغ
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس برنامه ریزی - فیروزکوه
شیوا البرز، ساوجبلاغ
البرز، ساوجبلاغ
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس استقرار و پشتیبانی سیستم حسابداری (ERP)
شکلات فرمند البرز، ساوجبلاغ
البرز، ساوجبلاغ
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس مالی - آقا
شیوا البرز، ساوجبلاغ
البرز، ساوجبلاغ
تمام وقت
4 ماه پیش
کارشناس مالی
شکلات فرمند البرز، ساوجبلاغ
البرز، ساوجبلاغ
تمام وقت
5 ماه پیش
برای استفاده از سایت لطفا از مرورگر کروم استفاده کنید.
باز کردن کروم
دریافت کروم
نه بعدا
برای استفاده از سایت لطفا مرورگرتان را بروزرسانی کنید.
به روز رسانی
نه بعدا