1

موقعیت شغلی و آگهی استخدام شاهین شهر و میمه

کارشناس فروش - شاهین شهر (آقا)
گروه صنایع گیتی پسند اصفهان اصفهان، شاهین شهر و میمه
اصفهان، شاهین شهر و میمه
تمام وقت
2 ماه پیش