4

موقعیت شغلی و آگهی استخدام شهر جدید پرند

کارشناس کنترل کیفیت
پاکمن تهران، شهر جدید پرند
تهران، شهر جدید پرند
تمام وقت
20 روز پیش
سرپرست کارگاه تولید - آقا
پاکمن تهران، شهر جدید پرند
تهران، شهر جدید پرند
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس برنامه ریزی تولید
پاکمن تهران، شهر جدید پرند
تهران، شهر جدید پرند
تمام وقت
2 ماه پیش
مدیر منابع انسانی
پاکمن تهران، شهر جدید پرند
تهران، شهر جدید پرند
تمام وقت
2 ماه پیش