28

موقعیت شغلی و آگهی استخدام کارشناس خرید / تدارکات

کارشناس خرید و تدارکات چاپ
گلستان تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
5 روز پیش
کارشناس خرید (آقا)
تهران، تهران
تمام وقت
12 روز پیش
کارشناس خرید داخلی (آقا)
یورواسلات پارس تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس خرید داخلی - آقا
گلستان تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
خرید خارجی
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
فوری
کارشناس خرید و تدارکات
بانی تجارت آریانا تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس خرید
تولید ملزومات برق تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
کارمند خرید و تدارکات - آقا
افراش تهران، تهران
تهران، تهران
2 ماه پیش
کارشناس تدارکات - خانم
نفت ری سان تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
کارمند خرید و تدارکات - آقا
افراش تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس خرید و تدارکات - آقا
نفت ری سان تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
کارشناس خرید و تدارکات - آقا
افرانت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
کارمند خرید و تدارکات
تهران، تهران
تمام وقت
2 ماه پیش
کارمند خرید (خانم)
تولید ملزومات برق تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس خرید داخلی
گروه صنعتی بهشهر تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس خرید خارجی
گروه صنعتی بهشهر تهران، تهران
تهران، تهران
3 ماه پیش
کارشناس خرید
ساتل صنعت پویا تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس خرید داخلی
شکلات فرمند البرز، هشتگرد
البرز، هشتگرد
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس خرید خارجی - خانم
تهران، تهران
تمام وقت
3 ماه پیش
کارشناس خرید
پینکت تهران، تهران
تهران، تهران
نیمه وقت
3 ماه پیش