91

موقعیت شغلی و آگهی استخدام خرید و بازرگانی

کارشناس بازرگانی خارجی
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
4 روز پیش
کارشناس بازرگانی - خانم
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
4 روز پیش
کارشناس بازرگانی خارجی
زرین صنعت خوشبخت تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
4 روز پیش
کارشناس بازرگانی
انتشارات خیلی سبز تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
5 روز پیش
کارشناس خرید و تدارکات چاپ
گلستان تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
5 روز پیش
کارشناس بازرگانی
آروین فن آور ویرا تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
5 روز پیش
کارشناس خرید (آقا)
تهران، تهران
تمام وقت
12 روز پیش
کارشناس بازرگانی خارجی
آسان پک تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
15 روز پیش
کارشناس بازرگانی
تهران، تهران
تمام وقت
15 روز پیش
کارشناس مناقصات
شرکت انهار تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
18 روز پیش
18 روز پیش
کارشناس بازرگانی - خانم
آبتین تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
20 روز پیش
مدیر بازرگانی
تهران، تهران
تمام وقت
20 روز پیش
مسئول امور بازرگانی
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس بازرگانی
صبا بنیان قشم تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس خرید داخلی (آقا)
یورواسلات پارس تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس بازرگانی خارجی
دایو پارس تهران، بومهن
تهران، بومهن
تمام وقت
1 ماه پیش
فوری
کارشناس ارشد بازرگانی خارجی
گروه صنعتی پما تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس بازرگانی
بیوتی آیلند تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش
کارشناس بازرگانی داخلی - آقا
آرین سلامت سینا تهران، تهران
تهران، تهران
تمام وقت
1 ماه پیش