اسکرام مستر
دانش بنیان متین
فرصت ارسال رزومه16 روز
حقوق (میلیون تومان)توافقی
حداقل سابقه کار کمتر از 3 سال
حداقل مدرک تحصیلیکارشناسی
موقعیت شرکتتهران / تهران
نوع قراردادتمام وقت
وضعیت نظام وظیفهپایان خدمت 
جنسیتمهم نیست

شرح موقعیت شغلی

شرح موقعیت شغلی

آموزش و پیاده سازی تفکر چابک و اسکرام
ساماندهی و تسهیل جلسات اسکرام
سنجش و نظارت مستمر بر اجرای فرآیندهای scrum
توانایی در تحلیل اسپرینت
نظارت بر کارایی تیم
شناسایی مشکلات موجود در روند کارها و ارائه راه حل
کمک به تیم توسعه در رفع موانع

مشاغل مرتبط