توسعه‌دهنده Android

کامپیوتر و فناوری اطلاعات
2 ماه پیش

شرایط شغلی

موقعیت مکانی تهران، تهران
نوع همکاری تمام وقت
سابقه کار بین 3 تا 7 سال

درباره شغل

- At least 3 years of professional experience in developing Kotlin and Java application for Android platform

- Working knowledge of OOP, SOLID principles and MVP, MVVM design pattern

- Familiar with the restful API and experience using related libraries like Retrofit, Okhttp and Volley

- Expertise in Reactive Programing (RX java, Kotlin coroutines)

- Expertise in Android Tools and Libraries (FCM, Proguard, Crashlytics or Acra)

- Working knowledge of Dependency Injection & Dagger2

- Test Framework, with deep understanding of CI/CD

- Familiar with Agile Methodologies and SCRUM Framework

- Proficient understanding of code versioning tools, such as Git.

مهارت ها

  • kotlin
  • android
  • mvvm
  • oop
  • mvp

اطلاعات شرکت

فعالیت این مجموعه از ابتدای خرداد ماه سال ۱۳۸۹ با هدف پاسخگویی به سوالات کاربران رایانه ای آغاز گردید ، و در همان سال‌های ابتدایی رکورد بیش از نیم میلیون تماس موفق با شبکه هوشمند IN را در سامانه های مخابراتی به ثبت رسانده است.
برخی پروژه های موفق:
فروش اپلیکیشن های امنیتی در بستر ussd code
راه اندازی و نگه داری سامانه 0217129
برخی پروژه های در حال اجرا:
تولید و توسعه cando app
تولید و توسعه rk app
تولید و توسعه tipsy app
تولید و توسعه barsee app
تولید و توسعه lexy app
بسته آموزشی "10 مهارت"