منشی

امور اداری، اجرائی و مسئول دفتر
6 روز پیش

شرایط شغلی

موقعیت مکانی تهران، تهران
نوع همکاری تمام وقت
سابقه کار کمتر از 3 سال

درباره شغل

-کلیه وظائف منشی
-اعم از پاسخگویی تلفن
-تایپ نامه
-ارسال و دریافت مراسلات
-بایگانی
-پاسخ به ارباب رجوع
-تنظیم جلسات مدیریت و کلیه امور مرتبط دیگر

مهارت ها

  • امور اداری
  • تایپ
  • پاسخگویی به تلفن
  • پیگیری امور

اطلاعات شرکت

شرکت معتبر در زمینه مخابرات با بیش از 150 پرسنل، شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی و خارجی، فعال در زمینه تأمین تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی و خدمات طراحی مهندسی