رئیس حسابداری

مالی و حسابداری
4 روز پیش

شرایط شغلی

موقعیت مکانی تهران، تهران
نوع همکاری تمام وقت
سابقه کار بین 3 تا 7 سال

درباره شغل

شرح وظایف رئیس حسابداری از قبیل:

ارائه گزارش‌های لازم به هیات مدیره.پیشنهاد بهترین روش‌ها برای ارزیابی عملیات مالی و حسابداری به هیات مدیره. پیشنهاد روش‌هایی جهت کاهش هزینه، افزایش درآمد و بهبود بخشیدن به سود سازمان.کنترل و نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف پرسنل حسابداری تهیه و ارائه گزارش‌های قانونی دوره‌ای مثل گزارشات فصلی سه ماهه دارایی و… .تهیه و مطابقت دادن صورت‌های مالی مجموعه با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی جاری کشور.تهیه گزارش و اظهارنامه مالیات برارزش افزوده در مهلت های قانونی تعیین شده و پیگیری جهت تحویل موارد به مراجع مربوطهارتباط با سازمان‌های مربوطه مورد نیاز مانند سازمان تامین اجتماعی.محاسبه مالیات و نظارت بر پرداخت درست و به‌ موقع مالیات.بستن حساب‌ها و انتقال به دوره مالی جدید.کنترل نمودن سرفصل حساب‌ها.کنترل نمودن تمامی دریافت و پرداخت‌های شرکت ، کنترل حساب مشتریان، مدیریت دارایی‌ها و منابع مالی مجموعه.نظارت بر عملکرد مالی واحدهای مالی مجموعه.پیگیری ضمانتنامه ها و اسناد تضمینیهماهنگی و همکاری با حسابرسان شرکت بمنظور شفاف سازی و رفع ابهام از حسابها و اسناد و ارتقاء کیفی

و.......

شرایط عمومی:

حسن اخلاق ، منعطف، صبور و توانایی برقراری ارتباط با همکاران واحد حسابداری، سایر بخش ها و هیات مدیرهمحل کار:

غرب تهران (محدوده وردآورد - خیابان داروپخش)

مهارت ها

  • امور مالی
  • مالیات ارزش افزوده
  • اصول حسابداری و مالی
  • امور مالیاتی
  • اصول حسابداری
  • محاسبات حقوق و دستمزد
  • گزارش نویسی

اطلاعات شرکت

بازرگانی تجهیزات آزمایشگاهی و دارویی