برنامه نویس c و ++c
ژرف پویان توس
فرصت ارسال رزومهبه اتمام رسیده
حقوق (میلیون تومان)توافقی
حداقل سابقه کار مهم نیست
حداقل مدرک تحصیلیمهم نیست
موقعیت شرکتتهران / تهران
نوع قراردادتمام وقت
وضعیت نظام وظیفهمهم نیست 
جنسیتمهم نیست

شرح موقعیت شغلی

توانایی برنامه نویسی c
مسلط به لینوکس و Free BSD
سابقه توسعه محصول با Embeded linux
سابقه و تخصص پروتکلهای شبکه
آشنایی با ARM
مسلط به زبان انگلیسی
سابقه مدیریت پروژه


محدوده پاسداران