نوید جوادی
استاد دانشگاه

آموزش حسابداری مقدماتی

.
(بدون رای)
آخرین بروزرسانی: 1398/12/21
تهیه شده توسط چراغ
حسابداری
زبان فارسی
30,000 تومان
مشخصات دوره:
تولید کننده
چراغ
مدت زمان
5 ساعت و 5 دقیقه
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
1398/8/1

آموزش حسابداری مقدماتی شامل ۱۳ بخش آموزش حسابداری در موسسات خدماتی به صورت آموزش کاربردی با عناوین زیر می‌باشد:

- بخش اول: مباحث نظری حسابداری { تعریف حسابداری، مفروضات حسابداری : ( فرض تفکیک شخصیت، فرض تداوم فعالیت، فرض دوره مالی، فرض تعهدی، فرض واحد اندازه گیری)، اصول حسابداری: (اصل بهای تمام شده، اصل تحقق درآمدها، اصل تطابق هزینه ها با درآمدها، اصل افشای حقیقت)، میثاقهای حسابداری یا اصول محدود کننده حسابداری : ( فزونی منافع بر مخارج، اصل اهمیت، اصل محافظه کاری، خصوصیات صنعت)، معادله حسابداری}
- بخش دوم:  معادله حسابداری، گروه بندی اصلی حسابها: (داراییها، بدهیها، سرمایه مالک، درآمدها، هزینه ها) ، تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی، بدهکار، بستانکار
- بخش سوم:  مثال برای رویدادهای مالی 
- بخش چهارم: {مراحل انجام فرآیند حسابداری : تجزیه و تحلیل، سند حسابداری، دفاتر قانونی : (دفتر روزنامه، دفتر کل)، تراز آزمایشی، تهیه صورتهای مالی: (صورت سود و زیان ، ترازنامه)، بستن حسابهای موقت و بستن حسابهای داِیمی، تعریف حساب کل، تعریف حساب معین، تعریف حساب تفضیلی} تمرین برای دفترنویسی
- بخش پنجم:  {ادامه تمرین تحریر دفاتر قانونی (دفتر روزنامه ، دفتر کل)
- بخش ششم: {انواع فعالیتها: فعالیتهای خدماتی، فعالیتهای بازرگانی، فعالیتهای تولیدی (صنعتی)، گروه حسابها : (داراییها، بدهیها، سرمایه، درآمدها، هزینه ها)مبحت شرکتها و موسسات خدماتی}
- بخش هفتم: مساله برای ثبتهای حسابداری { حساب جاری شرکا، برداشت و سرمایه گذاری مجدد}
- بخش هشتم: {مبحث تنخواه گردان، روشهای حسابداری تنخواه گردان : (روش ثابت و روش متغیر)}
- بخش  نهم: مساله جامع { پیش پرداختها (مطالبات، بدهکاران، طلب) و پیش دریافتها (بدهی، بستانکاران، دیون، دیون ها)}
- بخش دهم: { پیش دریافتها- پیش پرداختها- نحوه انجام ثبت افتتاحی حسابداری (ثبتهای افتتاحی در ابتدای دوره مالی) مثال برای انجام فرآیند حسابداری}
- بخش یازدهم: { اصلاح حسابها در پایان دوره مالی :(ثبت اصلاحی پیش پرداخت، ثبت اصلاحی پیش دریافت) صورتهای مالی اصلاح شده}
- بخش دوازدهم: { بستن حسابها :( حسابهای موقت و حسابهای دایمی) تمرین برای ثبتهای حسابداری
- بخش سیزدهم: { انتهای چرخه حسابداری : ( اصلاح حسابها، بستن حسابها }
محتوای آموزش14 درسنامه5:05:32
سایر آموزش های مرتبط