آموزش حسابداری موسسه خدماتی

( بدون نظر )
معرفی دوره
حسابداری در موسسات خدماتی
معرفی دوره
حسابداری در موسسات خدماتی پیش نمایش
آموزش حسابداری موسسه خدماتی
( بدون نظر )
دکتر نوید جوادی
استاد دانشگاه
(تولید شده توسط چراغ)

آموزش حسابداری مقدماتی شامل ۱۳ بخش آموزش حسابداری در موسسات خدماتی به صورت آموزش کاربردی با عناوین زیر می‌باشد:

- بخش اول: مباحث نظری حسابداری { تعریف حسابداری، مفروضات حسابداری : ( فرض تفکیک شخصیت، فرض تداوم فعالیت، فرض دوره مالی، فرض تعهدی، فرض واحد اندازه گیری)، اصول حسابداری: (اصل بهای تمام شده، اصل تحقق درآمدها، اصل تطابق هزینه ها با درآمدها، اصل افشای حقیقت)، میثاقهای حسابداری یا اصول محدود کننده حسابداری : ( فزونی منافع بر مخارج، اصل اهمیت، اصل محافظه کاری، خصوصیات صنعت)، معادله حسابداری}
- بخش دوم:  معادله حسابداری، گروه بندی اصلی حسابها: (داراییها، بدهیها، سرمایه مالک، درآمدها، هزینه ها) ، تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی، بدهکار، بستانکار
- بخش سوم:  مثال برای رویدادهای مالی 
- بخش چهارم: {مراحل انجام فرآیند حسابداری : تجزیه و تحلیل، سند حسابداری، دفاتر قانونی : (دفتر روزنامه، دفتر کل)، تراز آزمایشی، تهیه صورتهای مالی: (صورت سود و زیان ، ترازنامه)، بستن حسابهای موقت و بستن حسابهای داِیمی، تعریف حساب کل، تعریف حساب معین، تعریف حساب تفضیلی} تمرین برای دفترنویسی
- بخش پنجم:  {ادامه تمرین تحریر دفاتر قانونی (دفتر روزنامه ، دفتر کل)
- بخش ششم: {انواع فعالیتها: فعالیتهای خدماتی، فعالیتهای بازرگانی، فعالیتهای تولیدی (صنعتی)، گروه حسابها : (داراییها، بدهیها، سرمایه، درآمدها، هزینه ها)مبحت شرکتها و موسسات خدماتی}
- بخش هفتم: مساله برای ثبتهای حسابداری { حساب جاری شرکا، برداشت و سرمایه گذاری مجدد}
- بخش هشتم: {مبحث تنخواه گردان، روشهای حسابداری تنخواه گردان : (روش ثابت و روش متغیر)}
- بخش  نهم: مساله جامع { پیش پرداختها (مطالبات، بدهکاران، طلب) و پیش دریافتها (بدهی، بستانکاران، دیون، دیون ها)}
- بخش دهم: { پیش دریافتها- پیش پرداختها- نحوه انجام ثبت افتتاحی حسابداری (ثبتهای افتتاحی در ابتدای دوره مالی) مثال برای انجام فرآیند حسابداری}
- بخش یازدهم: { اصلاح حسابها در پایان دوره مالی :(ثبت اصلاحی پیش پرداخت، ثبت اصلاحی پیش دریافت) صورتهای مالی اصلاح شده}
- بخش دوازدهم: { بستن حسابها :( حسابهای موقت و حسابهای دایمی) تمرین برای ثبتهای حسابداری
- بخش سیزدهم: { انتهای چرخه حسابداری : ( اصلاح حسابها، بستن حسابها }
خلاصه سرفصل ها

آموزش حسابداری مقدماتی شامل ۱۳ بخش آموزش حسابداری در موسسات خدماتی به صورت آموزش کاربردی با عناوین زیر می‌باشد:

- بخش اول: مباحث نظری حسابداری { تعریف حسابداری، مفروضات حسابداری : ( فرض تفکیک شخصیت، فرض تداوم فعالیت، فرض دوره مالی، فرض تعهدی، فرض واحد اندازه گیری)، اصول حسابداری: (اصل بهای تمام شده، اصل تحقق درآمدها، اصل تطابق هزینه ها با درآمدها، اصل افشای حقیقت)، میثاقهای حسابداری یا اصول محدود کننده حسابداری : ( فزونی منافع بر مخارج، اصل اهمیت، اصل محافظه کاری، خصوصیات صنعت)، معادله حسابداری}
- بخش دوم:  معادله حسابداری، گروه بندی اصلی حسابها: (داراییها، بدهیها، سرمایه مالک، درآمدها، هزینه ها) ، تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی، بدهکار، بستانکار
- بخش سوم:  مثال برای رویدادهای مالی 
- بخش چهارم: {مراحل انجام فرآیند حسابداری : تجزیه و تحلیل، سند حسابداری، دفاتر قانونی : (دفتر روزنامه، دفتر کل)، تراز آزمایشی، تهیه صورتهای مالی: (صورت سود و زیان ، ترازنامه)، بستن حسابهای موقت و بستن حسابهای داِیمی، تعریف حساب کل، تعریف حساب معین، تعریف حساب تفضیلی} تمرین برای دفترنویسی
- بخش پنجم:  {ادامه تمرین تحریر دفاتر قانونی (دفتر روزنامه ، دفتر کل)
- بخش ششم: {انواع فعالیتها: فعالیتهای خدماتی، فعالیتهای بازرگانی، فعالیتهای تولیدی (صنعتی)، گروه حسابها : (داراییها، بدهیها، سرمایه، درآمدها، هزینه ها)مبحت شرکتها و موسسات خدماتی}
- بخش هفتم: مساله برای ثبتهای حسابداری { حساب جاری شرکا، برداشت و سرمایه گذاری مجدد}
- بخش هشتم: {مبحث تنخواه گردان، روشهای حسابداری تنخواه گردان : (روش ثابت و روش متغیر)}
- بخش  نهم: مساله جامع { پیش پرداختها (مطالبات، بدهکاران، طلب) و پیش دریافتها (بدهی، بستانکاران، دیون، دیون ها)}
- بخش دهم: { پیش دریافتها- پیش پرداختها- نحوه انجام ثبت افتتاحی حسابداری (ثبتهای افتتاحی در ابتدای دوره مالی) مثال برای انجام فرآیند حسابداری}
- بخش یازدهم: { اصلاح حسابها در پایان دوره مالی :(ثبت اصلاحی پیش پرداخت، ثبت اصلاحی پیش دریافت) صورتهای مالی اصلاح شده}
- بخش دوازدهم: { بستن حسابها :( حسابهای موقت و حسابهای دایمی) تمرین برای ثبتهای حسابداری
- بخش سیزدهم: { انتهای چرخه حسابداری : ( اصلاح حسابها، بستن حسابها }
نظر کاربران1 نظر
سیدایمان باقری1 سال پیش
سلام و خسته نباشید.قسمتهای اولشو نگاه کردم خوب بود بقیه قسمتهارو نگاه نکردم فعلا
الان این دوره را بخرید،
تا یک سال آپدیت های بعدی را رایگان دریافت کنید.
دکتر نوید جوادی
استاد دانشگاه
تاریخ انتشار: 1398/8/1
تولید شده توسط چراغ
هزینه دوره
39,000 تومان
30,000 تومان
برای استفاده از سایت لطفا از مرورگر کروم استفاده کنید.
باز کردن کروم
دریافت کروم
نه بعدا
برای استفاده از سایت لطفا مرورگرتان را بروزرسانی کنید.
به روز رسانی
نه بعدا