آموزش اکسل مقدماتی به زبان ساده

( بدون نظر )
معرفی دوره
اکسل مقدماتی
معرفی دوره
اکسل مقدماتی پیش نمایش
آموزش اکسل مقدماتی به زبان ساده
( بدون نظر )
خانم پروین نعمتی
کارشناس نرم افزار های ICDL
(تولید شده توسط چراغ)

آموزش مایکروسافت اکسل  شامل 15 فصل می‌باشد که ۷ فصل آن درمقدماتی و ۸ فصل آن از فصل هشتم تاپانزدهم در پیشرفته ارائه می‌شود.

 آموزش اکسل مقدماتی در 7 فصل با عناوین زیر در 7 فایل ویدیویی ارائه می‌گردد:

- فصل اول { اصول كار با محيط Excel   : ( نوار Ribbon)  ) ، نوار عنوان   ((Title Bar  ، نوار منو   (Menu Bar) ، نوار ابزار    (Tools  Bar) ، نوارابزار دسترسي سريع        (Quick Access)  ، نوار فرمول  (Formula Bar)، برگ یا صفحه   or  Sheet) Work Sheet)، سرسطرها و سرستونها ، نوار پيمايش   (Scroll Bar)  ، نوار وضعيت      (Status Bar)،  آشنايي با تعاريف و اصطلاحات صفحه گسترده : ( مفهوم كارپوشه(Workbook)   ، مفهوم كاربرگ(Worksheet)، ساختار يك كاربرگ ( Worksheet))}
- فصل دوم { اصول کاربا فایلها : ( ذخيره كردن Workbook    ، ايجاد يك    Workbook جديد ، باز كردن كارپوشه Workbook  موجود)، ايجاد واستفاده از يك الگو (  Template )   : ( مفهوم الگو (Template)  ، مراحل ايجاد يك الگو   Template استفاده از الگو (( Template  )، اصول اضافه كردن وحذف سطر و ستون : ( اضافه كردن سطروستون، حذف کردن  سطر و ستون)، اصول تعيين عرض ستون ها و ارتفاع سطرها : ( تغيير ارتفاع سطر ، تغيير عرض ستون )، انتخاب همجوار وپراکنده سطرها و ستون ها و سلها }
- فصل سوم { اصول جابجايي بين كاربرگها ، اصول نام گذاري كاربرگها ، اصول حذف و اضافه كردن كاربرگها ، اصول كپي و انتقال كاربرگها، اصول حفاظت از كاربرگها : ( حفاظت از     Workbook ، حفاظت از Worksheet )، اصول مخفي كردن سطرها، ستونها و كاربرگها : (مخفي كردن سطر، مخفي كردن ستون، مخفي كردن كاربرگ    Sheet  ) }
- فصل چهارم { اصول قالب بندي اعداد : ( شيوه نمايش اعداد، تاريخ،واحدپول ‘ساعت ومتن، ترازبندي محتويات سلول، خصوصيات قلم ، خصوصيات كادر سلول، رنگ آميزي سلول و محتويات آن ، كپي كردن قالب بندي سلول ، حذف قالب  بندي سلول )}
- فصل پنجم { اصول پركردن خودكار سلولها (Auto Fill) ، 2اصول آدرس دهي مطلق و نسبي }
- فصل ششم { مرتب سازی داده ها (Sort) : (اصول مرتب كردن سطرها و ستونهاي ليست)، فیلتر کردن جدول     (  Filter) }
- فصل هفتم { اصول ايجاد نمودار ، اصول انتقال و تغيير اندازه نمودار ، اصول قالب بندي و ويرايش اشيا در نمودار ، اصول تغيير نوع نمودار، اصول تغییر محدوده جدول داده، اصول اضافه كردن Gridlines   ، اصول قالب بندي سري داده و محورهاي نمودار ، اصول كار با نمودار سه بعدي }
 
خلاصه سرفصل ها

آموزش مایکروسافت اکسل  شامل 15 فصل می‌باشد که ۷ فصل آن درمقدماتی و ۸ فصل آن از فصل هشتم تاپانزدهم در پیشرفته ارائه می‌شود.

 آموزش اکسل مقدماتی در 7 فصل با عناوین زیر در 7 فایل ویدیویی ارائه می‌گردد:

- فصل اول { اصول كار با محيط Excel   : ( نوار Ribbon)  ) ، نوار عنوان   ((Title Bar  ، نوار منو   (Menu Bar) ، نوار ابزار    (Tools  Bar) ، نوارابزار دسترسي سريع        (Quick Access)  ، نوار فرمول  (Formula Bar)، برگ یا صفحه   or  Sheet) Work Sheet)، سرسطرها و سرستونها ، نوار پيمايش   (Scroll Bar)  ، نوار وضعيت      (Status Bar)،  آشنايي با تعاريف و اصطلاحات صفحه گسترده : ( مفهوم كارپوشه(Workbook)   ، مفهوم كاربرگ(Worksheet)، ساختار يك كاربرگ ( Worksheet))}
- فصل دوم { اصول کاربا فایلها : ( ذخيره كردن Workbook    ، ايجاد يك    Workbook جديد ، باز كردن كارپوشه Workbook  موجود)، ايجاد واستفاده از يك الگو (  Template )   : ( مفهوم الگو (Template)  ، مراحل ايجاد يك الگو   Template استفاده از الگو (( Template  )، اصول اضافه كردن وحذف سطر و ستون : ( اضافه كردن سطروستون، حذف کردن  سطر و ستون)، اصول تعيين عرض ستون ها و ارتفاع سطرها : ( تغيير ارتفاع سطر ، تغيير عرض ستون )، انتخاب همجوار وپراکنده سطرها و ستون ها و سلها }
- فصل سوم { اصول جابجايي بين كاربرگها ، اصول نام گذاري كاربرگها ، اصول حذف و اضافه كردن كاربرگها ، اصول كپي و انتقال كاربرگها، اصول حفاظت از كاربرگها : ( حفاظت از     Workbook ، حفاظت از Worksheet )، اصول مخفي كردن سطرها، ستونها و كاربرگها : (مخفي كردن سطر، مخفي كردن ستون، مخفي كردن كاربرگ    Sheet  ) }
- فصل چهارم { اصول قالب بندي اعداد : ( شيوه نمايش اعداد، تاريخ،واحدپول ‘ساعت ومتن، ترازبندي محتويات سلول، خصوصيات قلم ، خصوصيات كادر سلول، رنگ آميزي سلول و محتويات آن ، كپي كردن قالب بندي سلول ، حذف قالب  بندي سلول )}
- فصل پنجم { اصول پركردن خودكار سلولها (Auto Fill) ، 2اصول آدرس دهي مطلق و نسبي }
- فصل ششم { مرتب سازی داده ها (Sort) : (اصول مرتب كردن سطرها و ستونهاي ليست)، فیلتر کردن جدول     (  Filter) }
- فصل هفتم { اصول ايجاد نمودار ، اصول انتقال و تغيير اندازه نمودار ، اصول قالب بندي و ويرايش اشيا در نمودار ، اصول تغيير نوع نمودار، اصول تغییر محدوده جدول داده، اصول اضافه كردن Gridlines   ، اصول قالب بندي سري داده و محورهاي نمودار ، اصول كار با نمودار سه بعدي }
 
نظر کاربران0 نظر
نظری ثبت نشده.
الان این دوره را بخرید،
تا یک سال آپدیت های بعدی را رایگان دریافت کنید.
خانم پروین نعمتی
کارشناس نرم افزار های ICDL
تاریخ انتشار: 1398/8/1
تولید شده توسط چراغ
هزینه دوره
15,000 تومان
10,000 تومان
برای استفاده از سایت لطفا از مرورگر کروم استفاده کنید.
باز کردن کروم
دریافت کروم
نه بعدا
برای استفاده از سایت لطفا مرورگرتان را بروزرسانی کنید.
به روز رسانی
نه بعدا