آموزش اکسل مالی مقدماتی

( بدون نظر )
معرفی دوره
اکسل مالی مقدماتی
معرفی دوره
اکسل مالی مقدماتی پیش نمایش
آموزش اکسل مالی مقدماتی
( بدون نظر )
خانم پروین نعمتی
کارشناس نرم افزار های ICDL
(تولید شده توسط چراغ)

آموزش اکسل مالی ۱۰ فصل می‌باشد که ۵ فصل در آموزش اکسل مالی مقدماتی و از فصل ششم تا دهم در پیشرفته ارائه می‌گردد.

آموزش اکسل مالی مقدماتی در ۵ فصل با عناوین زیر در ۵ فایل ویدیویی ارائه می‌شود:
- فصل اول { نحوه آدرسدهی سلولها (آدرسدهی نسبی و مطلق) ، ساختار توابع و قالببندی توابع : ()SUM() , AVERAGE() , MAX() , MIN() , COUNT}
- فصل دوم { توابع شرطی : ()IF() , SUM IF() , SUMIFS() , COUNTIF }
- فصل سوم { توابع متنی : ()LEFT() , RIGHT() , MID}
- فصل چهارم { توابع جستجو و درج متناظرها : ()VLOOKUP() , HLOOKUP , INDEX() , MATCH() , CHOOSE}
- فصل پنجم - کار با بانک اطلاعاتی {  ایجاد جدول محوری PIVOT TABLE ، ایجاد نمودار محوری PIVOT CHART ، ایجاد جدولهای SLICER }
 
خلاصه سرفصل ها

آموزش اکسل مالی ۱۰ فصل می‌باشد که ۵ فصل در آموزش اکسل مالی مقدماتی و از فصل ششم تا دهم در پیشرفته ارائه می‌گردد.

آموزش اکسل مالی مقدماتی در ۵ فصل با عناوین زیر در ۵ فایل ویدیویی ارائه می‌شود:
- فصل اول { نحوه آدرسدهی سلولها (آدرسدهی نسبی و مطلق) ، ساختار توابع و قالببندی توابع : ()SUM() , AVERAGE() , MAX() , MIN() , COUNT}
- فصل دوم { توابع شرطی : ()IF() , SUM IF() , SUMIFS() , COUNTIF }
- فصل سوم { توابع متنی : ()LEFT() , RIGHT() , MID}
- فصل چهارم { توابع جستجو و درج متناظرها : ()VLOOKUP() , HLOOKUP , INDEX() , MATCH() , CHOOSE}
- فصل پنجم - کار با بانک اطلاعاتی {  ایجاد جدول محوری PIVOT TABLE ، ایجاد نمودار محوری PIVOT CHART ، ایجاد جدولهای SLICER }
 
1 فصل (5 درسنامه )
2 ساعت و 8 دقیقه
نظر کاربران0 نظر
نظری ثبت نشده.
الان این دوره را بخرید،
تا یک سال آپدیت های بعدی را رایگان دریافت کنید.
خانم پروین نعمتی
کارشناس نرم افزار های ICDL
تاریخ انتشار: 1398/8/1
تولید شده توسط چراغ
هزینه دوره
12,000 تومان
8,000 تومان
برای استفاده از سایت لطفا از مرورگر کروم استفاده کنید.
باز کردن کروم
دریافت کروم
نه بعدا
برای استفاده از سایت لطفا مرورگرتان را بروزرسانی کنید.
به روز رسانی
نه بعدا