خانم نعمتی
کارشناس نرم افزار های ICDL

آموزش اکسل مالی مقدماتی

.
(بدون رای)
آخرین بروزرسانی: 1398/12/3
تهیه شده توسط چراغ
مایکروسافت آفیس
زبان فارسی
8,000 تومان
مشخصات دوره:
تولید کننده
چراغ
مدت زمان
2 ساعت و 8 دقیقه
زبان
فارسی
تاریخ انتشار
1398/8/1

آموزش اکسل مالی ۱۰ فصل می‌باشد که ۵ فصل در آموزش اکسل مالی مقدماتی و از فصل ششم تا دهم در پیشرفته ارائه می‌گردد.

آموزش اکسل مالی مقدماتی در ۵ فصل با عناوین زیر در ۵ فایل ویدیویی ارائه می‌شود:
- فصل اول { نحوه آدرسدهی سلولها (آدرسدهی نسبی و مطلق) ، ساختار توابع و قالببندی توابع : ()SUM() , AVERAGE() , MAX() , MIN() , COUNT}
- فصل دوم { توابع شرطی : ()IF() , SUM IF() , SUMIFS() , COUNTIF }
- فصل سوم { توابع متنی : ()LEFT() , RIGHT() , MID}
- فصل چهارم { توابع جستجو و درج متناظرها : ()VLOOKUP() , HLOOKUP , INDEX() , MATCH() , CHOOSE}
- فصل پنجم - کار با بانک اطلاعاتی {  ایجاد جدول محوری PIVOT TABLE ، ایجاد نمودار محوری PIVOT CHART ، ایجاد جدولهای SLICER }
 
محتوای آموزش6 درسنامه2:08:49
سایر آموزش های مرتبط