آموزش تحلیل بنیادی مقدماتی

( بدون نظر )
معرفی دوره
مروری برمفاهیم و اصطلاحات رایج
سایت کدال
خوانش اطلاعیه ها
مقدمات حسابداری
آشنایی با صورت های مالی شرکتها
نسبتهای مالی
شیوه و مسیر کلی تحلیل
روش کلی تحلیل در شرکتهای تولیدی
نحوه محاسبه درآمد فروش در شرکتهای تولیدی
نحوه محاسبه بهای تمام شده در شرکت های تولیدی
نحوه محاسبه مالیات در شرکت های تولیدی
نحوه محاسبه سود درشرکت های تولیدی
آشنایی با انواع مجامع شرکت ها
مکانیزم افزایش سرمایه و انواع آن
حق تقدم
معرفی دوره
مروری برمفاهیم و اصطلاحات رایج پیش نمایش
سایت کدال پیش نمایش
خوانش اطلاعیه ها پیش نمایش
مقدمات حسابداری پیش نمایش
آشنایی با صورت های مالی شرکتها پیش نمایش
نسبتهای مالی پیش نمایش
شیوه و مسیر کلی تحلیل پیش نمایش
روش کلی تحلیل در شرکتهای تولیدی پیش نمایش
نحوه محاسبه درآمد فروش در شرکتهای تولیدی پیش نمایش
نحوه محاسبه بهای تمام شده در شرکت های تولیدی پیش نمایش
نحوه محاسبه مالیات در شرکت های تولیدی پیش نمایش
نحوه محاسبه سود درشرکت های تولیدی پیش نمایش
آشنایی با انواع مجامع شرکت ها پیش نمایش
مکانیزم افزایش سرمایه و انواع آن پیش نمایش
حق تقدم پیش نمایش
آموزش تحلیل بنیادی مقدماتی
( بدون نظر )
محمد حسین حقیقی
دکترای مهندسی مالی
(تولید شده توسط چراغ)
روند مثبت و جذابیت این روزهای بازار بورس، این تصور ناآگاهانه را برای بسیاری از فعالین و تازه واردان ایجاد کرده که شاید نیاز چندانی به آموزش و ابزارهای آن نباشد.
شاید با این نگاه سودهای مقطعی قابل کسب باشد اما نیاز به آموزش امری حتمی برای دستیابی به سودهای مستمر و بقا در این بازار پیچیده است!
خلاصه سرفصل ها
روند مثبت و جذابیت این روزهای بازار بورس، این تصور ناآگاهانه را برای بسیاری از فعالین و تازه واردان ایجاد کرده که شاید نیاز چندانی به آموزش و ابزارهای آن نباشد.
شاید با این نگاه سودهای مقطعی قابل کسب باشد اما نیاز به آموزش امری حتمی برای دستیابی به سودهای مستمر و بقا در این بازار پیچیده است!
15 فصل (50 درسنامه )
4 ساعت و 31 دقیقه
مروری برمفاهیم و اصطلاحات رایج (1 درسنامه )
7 دقیقه
سایت کدال (2 درسنامه )
5 دقیقه
روش کلی تحلیل در شرکتهای تولیدی (2 درسنامه )
4 دقیقه
نحوه محاسبه درآمد فروش در شرکتهای تولیدی (3 درسنامه )
5 دقیقه
نحوه محاسبه بهای تمام شده در شرکت های تولیدی (3 درسنامه )
14 دقیقه
نحوه محاسبه مالیات در شرکت های تولیدی (1 درسنامه )
1 دقیقه
آشنایی با انواع مجامع شرکت ها (1 درسنامه )
7 دقیقه
حق تقدم (1 درسنامه )
3 دقیقه
نظر کاربران0 نظر
نظری ثبت نشده.
الان این دوره را بخرید،
تا یک سال آپدیت های بعدی را رایگان دریافت کنید.
محمد حسین حقیقی
دکترای مهندسی مالی
تاریخ انتشار: 1399/5/3
تولید شده توسط چراغ
هزینه دوره
900,000 تومان
450,000 تومان
مروری برمفاهیم و اصطلاحات رایج (1 درسنامه )
7 دقیقه
سایت کدال (2 درسنامه )
5 دقیقه
روش کلی تحلیل در شرکتهای تولیدی (2 درسنامه )
4 دقیقه
نحوه محاسبه درآمد فروش در شرکتهای تولیدی (3 درسنامه )
5 دقیقه
نحوه محاسبه بهای تمام شده در شرکت های تولیدی (3 درسنامه )
14 دقیقه
نحوه محاسبه مالیات در شرکت های تولیدی (1 درسنامه )
1 دقیقه
آشنایی با انواع مجامع شرکت ها (1 درسنامه )
7 دقیقه
حق تقدم (1 درسنامه )
3 دقیقه
مروری برمفاهیم و اصطلاحات رایج (1 درسنامه )
7 دقیقه
سایت کدال (2 درسنامه )
5 دقیقه
روش کلی تحلیل در شرکتهای تولیدی (2 درسنامه )
4 دقیقه
نحوه محاسبه درآمد فروش در شرکتهای تولیدی (3 درسنامه )
5 دقیقه
نحوه محاسبه بهای تمام شده در شرکت های تولیدی (3 درسنامه )
14 دقیقه
نحوه محاسبه مالیات در شرکت های تولیدی (1 درسنامه )
1 دقیقه
آشنایی با انواع مجامع شرکت ها (1 درسنامه )
7 دقیقه
حق تقدم (1 درسنامه )
3 دقیقه
برای استفاده از سایت لطفا از مرورگر کروم استفاده کنید.
باز کردن کروم
دریافت کروم
نه بعدا
برای استفاده از سایت لطفا مرورگرتان را بروزرسانی کنید.
به روز رسانی
نه بعدا