آموزش مبانی برنامه نویسی پایتون - با مثالهای دنیای واقعی

( بدون نظر )
معرفی دوره
Introduction
Functions
Objects
Class-Inheritance
Modules-and-Packages
Lists-and-Tuples
Queues-and-Stacks
Sets
Dictionaries
Conditional-Execution
Loops
Error-Handling
Polling-and-Event-Driven-Programming
معرفی دوره
Introduction پیش نمایش
Functions پیش نمایش
Objects پیش نمایش
Class-Inheritance پیش نمایش
Modules-and-Packages پیش نمایش
Lists-and-Tuples پیش نمایش
Queues-and-Stacks پیش نمایش
Sets پیش نمایش
Dictionaries پیش نمایش
Conditional-Execution پیش نمایش
Loops پیش نمایش
Error-Handling پیش نمایش
Polling-and-Event-Driven-Programming پیش نمایش
آموزش مبانی برنامه نویسی پایتون - با مثالهای دنیای واقعی
( بدون نظر )
چراغ
کاریابی، آموزش و استخدام
(تولید شده توسط چراغ)
فهمیدن مفاهیم اصلی برنامه نویسی و کاربرد آنها به اندازه دانستن کدنویسی، مهم است. برنامه نویسهای جدید نیاز دارند یاد بگیرند که مفاهیم و تئوری را به عمل تبدیل کنند. این سری از ویدیوهای آموزشی مفاهیم پایه برنامه نویسی را با ربط دادن آنها به موضوعات، اعمال و سناریوهای واقعی توضیح می‌دهد. هر ویدیو بر یک قیاس متفاوت، به صورت ترکیب عمل با سگمنتهایی که مفاهیم در کدها را نشان می‌دهد، تمرکز خواهد کرد. به طور مثال، بارون استون توابع را به دستورالعملها متصل می‌کند، مکانهای پارکینگ را لیست می‌کند، و به کارهای روزمره (ظرفشویی) برمی‌گردد. او بیشتر مثالها را با استفاده از پایتون نشان می‌دهد، اما شما با هر زبان برنامه نویسی دیگری نیز این ویدیوها را می‌توانید دنبال کنید. موضوعاتی که یادخواهید گرفت... • استفاده مجدد از توابع (Reusing functions) • متغیرهای محلی و متغیرهای سراسری (Local vs. global variables) • ایجاد و نامگذاری شیء‌های مد نظر Creating and naming custom objects)) • وراثت کلاس (Class inheritance) • ماژولها و پکیجها (Modules and packages) • لیستهای چندبعدی (Multidimensional lists and tuples) • صفها و استکها (Queues and stacks) • ایجاد و ترکیب کردن ست ها (Creating and combining sets) • ذخیره اطلاعات در دیکشنریها (Storing data in dictionaries) • If/else و دستورات switch • حلقه for و حلقه while • کنترل کردن خطاها (Error handling) • برنامه نویسی مبتنی بر رویداد (event-driven) و polling
خلاصه سرفصل ها
فهمیدن مفاهیم اصلی برنامه نویسی و کاربرد آنها به اندازه دانستن کدنویسی، مهم است. برنامه نویسهای جدید نیاز دارند یاد بگیرند که مفاهیم و تئوری را به عمل تبدیل کنند. این سری از ویدیوهای آموزشی مفاهیم پایه برنامه نویسی را با ربط دادن آنها به موضوعات، اعمال و سناریوهای واقعی توضیح می‌دهد. هر ویدیو بر یک قیاس متفاوت، به صورت ترکیب عمل با سگمنتهایی که مفاهیم در کدها را نشان می‌دهد، تمرکز خواهد کرد. به طور مثال، بارون استون توابع را به دستورالعملها متصل می‌کند، مکانهای پارکینگ را لیست می‌کند، و به کارهای روزمره (ظرفشویی) برمی‌گردد. او بیشتر مثالها را با استفاده از پایتون نشان می‌دهد، اما شما با هر زبان برنامه نویسی دیگری نیز این ویدیوها را می‌توانید دنبال کنید. موضوعاتی که یادخواهید گرفت... • استفاده مجدد از توابع (Reusing functions) • متغیرهای محلی و متغیرهای سراسری (Local vs. global variables) • ایجاد و نامگذاری شیء‌های مد نظر Creating and naming custom objects)) • وراثت کلاس (Class inheritance) • ماژولها و پکیجها (Modules and packages) • لیستهای چندبعدی (Multidimensional lists and tuples) • صفها و استکها (Queues and stacks) • ایجاد و ترکیب کردن ست ها (Creating and combining sets) • ذخیره اطلاعات در دیکشنریها (Storing data in dictionaries) • If/else و دستورات switch • حلقه for و حلقه while • کنترل کردن خطاها (Error handling) • برنامه نویسی مبتنی بر رویداد (event-driven) و polling
13 فصل (38 درسنامه )
3 ساعت و 11 دقیقه
Class-Inheritance (2 درسنامه )
11 دقیقه
Modules-and-Packages (2 درسنامه )
10 دقیقه
Lists-and-Tuples (3 درسنامه )
19 دقیقه
Queues-and-Stacks (2 درسنامه )
12 دقیقه
Conditional-Execution (2 درسنامه )
10 دقیقه
Polling-and-Event-Driven-Programming (2 درسنامه )
14 دقیقه
نظر کاربران0 نظر
نظری ثبت نشده.
الان این دوره را بخرید،
تا یک سال آپدیت های بعدی را رایگان دریافت کنید.
چراغ
کاریابی، آموزش و استخدام
تاریخ انتشار: 1400/2/26
تولید شده توسط چراغ
هزینه دوره
75,000 تومان
39,000 تومان
Class-Inheritance (2 درسنامه )
11 دقیقه
Modules-and-Packages (2 درسنامه )
10 دقیقه
Lists-and-Tuples (3 درسنامه )
19 دقیقه
Queues-and-Stacks (2 درسنامه )
12 دقیقه
Conditional-Execution (2 درسنامه )
10 دقیقه
Polling-and-Event-Driven-Programming (2 درسنامه )
14 دقیقه
Class-Inheritance (2 درسنامه )
11 دقیقه
Modules-and-Packages (2 درسنامه )
10 دقیقه
Lists-and-Tuples (3 درسنامه )
19 دقیقه
Queues-and-Stacks (2 درسنامه )
12 دقیقه
Conditional-Execution (2 درسنامه )
10 دقیقه
Polling-and-Event-Driven-Programming (2 درسنامه )
14 دقیقه
برای استفاده از سایت لطفا از مرورگر کروم استفاده کنید.
باز کردن کروم
دریافت کروم
نه بعدا
برای استفاده از سایت لطفا مرورگرتان را بروزرسانی کنید.
به روز رسانی
نه بعدا