کارفرما و مدیر موفق

چراغ
درباره دوره آموزشی

دوره آموزشی کارفرما و مدیر موفق"رهبر کسی است که راه را می داند، راه را طی می کند، و راه را نشان می دهد."


مهم نیست که شما یک شغل را اداره می‌کنید، یک تیم را اداره می‌کنید یا یک کلاس را آموزش می‌دهید - مهارتهای رهبری مهم هستند. به نظر می‌رسد برخی از افراد برای الهام بخشیدن و هدایت مردم متولد شده‌اند، اما برای اکثر ما به طور طبیعی چنین نیست. خوشبختانه برای ما، رهبری یک هدیه جادویی نیست بلکه مجموعه‌ای از مهارتهایی است که می‌توان آنها را با آگاهی و تمرین، اکتساب کرد. این ممکن است برای برخی راحت‌تر باشد، اما در دسترس همه است. فقط باید آن را خواست، اشتیاق به انجام کار و جرات خطر کردن داشت. یک کارفرمای خوب، یک رهبر است و یک رهبر خوب، آینده‌نگر بوده و می‌داند چگونه می‌تواند ایده‌های خود را به داستانهای موفقیت در دنیای واقعی تبدیل کند. چراغ با ویدیوهای آموزشی در این زمینه با شما همراه است.
پیش نمایش دوره
ویدیو‌های این دوره

چگونه یک مدیر موفق باشید؟

اهداف جدیدی که هر مدیرجدید باید مدنظرقرار دهد