43 دوره آموزشی

تهیه شده توسط چراغ
کاریابی و استخدام
تهیه شده توسط چراغ
(بدون رای)
دوره کارفرما و مدیر موفق دوره رایگان شامل فایلهای ویدیویی ادامه دار با عناوین زیر است: ۱. چگونه یک مدیر موفق باشید؟ (Jennifer Bridges) ۲. اهداف جدیدی که هر مدیرجدید باید مدنظرقرار دهد (Mike) ۳. پنج مهارت مدیریتی برتر (Vanessa Van Edwards) ۴. تمرین تیم سازی (Vanessa Van Edwards) ۵. ده نکته برای اینکه مدیر بهتری یاشید (Richard Lock) ۶. ویژگیهای اساسی رهبران و رئيسان بزرگ (Brian Tracy) ادامه دارد...
تهیه شده توسط چراغ
کاریابی و استخدام
تهیه شده توسط چراغ
(بدون رای)
دوره مصاحبه شغلی موفق دوره رایگان شامل فایلهای ویدیویی ادامه دار با عناوین زیر است: ۱. چرا می خواهید اینجا کار کنید؟ (Professor Heather Austin) ۲. چرا ما باید شما را استخدام کنیم؟ (Professor Heather Austin) ۳. چگونه خود را در مصاحبه شغلی معرفی کنید؟ (Professor Heather Austin) ۴. پنج موردی که نباید در مصاحبه شغلی بگویید؟ (Don Georgevich) ادامه دارد...
تهیه شده توسط چراغ
کاریابی و استخدام
تهیه شده توسط چراغ
(بدون رای)
دوره شغل و رضایت شغلی دوره رایگان شامل فایلهای ویدیویی ادامه دار با عناوین زیر است: ۱. انتخاب یک شغل ایده آل (J.T O Donnell) ۲. چگونه اولین کار خود را انتخاب نمایید؟ (Sven Sommerlatte) ۳. چگونه رضایت شغلی را افزایش دهیم؟ (Bruno Santili) ۴. چگونگی پیدا کردن شغل خارج از کشور (Sven Sommerlatte) ۵. چگونه اولین تاثیر خوب از خود در کار ایجاد کنیم؟ (Linda Raynier) ادامه دارد...
تهیه شده توسط چراغ
کاریابی و استخدام
تهیه شده توسط چراغ
(بدون رای)
دوره آنچه از رزومه حرفه ای باید بدانید دوره رایگان شامل فایلهای ویدیویی ادامه دار با عناوین زیر است: ۱. چگونه یک رزومه خوب بنویسید؟ (Professor Heather Austin) ۲. پنج اشتباهی که نباید در رزومه کاری وجود داشته باشد (Thomas Frank) ۳. چگونه بدون سابقه کاری رزومه بنویسید؟ (Andrew Fennell) ۴. چگونه برای شرکت گوگل رزومه بنویسید؟ (Jeremy Ong and Lizi Lopez) ۵. رزومه برنده (Professor Heather Austin) ۶. چگونه رزومه دانشگاهی برجسته بنویسید؟ ادامه دارد...
تهیه شده توسط چراغ
کاریابی و استخدام
تهیه شده توسط چراغ
(بدون رای)
دوره آمادگی برای مصاحبه کاری شامل فایلهای ویدیویی با عناوین زیر است: ۱.ساعات طلایی پیش روی شما قبل از مصاحبه شغلی ۲.روز مصاحبه شغلی ۳.تنظیم زمان برای مصاحبه شغلی ۴.قبل از ورود به اتاق مصاحبه شغلی ۵.ورود به اتاق مصاحبه شغلی ۶.بعد از ورود به اتاق مصاحبه شغلی ۷.وسایل اضافه در اتاق مصاحبه شغلی ۸.همراه داشتن مدارک موردنیاز در مصاحبه شغلی ۹.آمادگی کامل برای حضور در مصاحبه شغلی ۱۰. اهمیت دانستن جواب چهار سوال قبل از مصاحبه شغلی -۱ ۱۱.اهمیت دانستن جواب چهار سوال قبل از مصاحبه شغلی -۲ ۱۲.اهمیت دانستن جواب چهار سوال قبل از مصاحبه شغلی -۳ ۱۳. اهمیت دانستن جواب چهار سوال قبل از مصاحبه شغلی -۴ ۱۴. داشتن لیست کامل از معرفهای خود قبل از مصاحبه شغلی کارشناس : استاد مقداد محمودی مدت زمان : ۱۴ دقیقه
تهیه شده توسط چراغ
کاریابی و استخدام
تهیه شده توسط چراغ
(بدون رای)
دوره کارفرما و استخدام نیرو شامل فایلهای ویدیویی با عناوین زیر است: ۱.در مصاحبه شغلی، کارفرما باید به دنبال چه مطالبی باشد ۲.لزوم آگاهی کارفرما از مراحل استخدام و انتخاب بهترین فرد برای استخدام ۳. آگاهی از چگونگی گزینش افراد مناسب برای شرکت ۴. اهمیت تعیین وقت مصاحبه برای استخدام در شرکت ۵. ادبیات متفاوت کارفرما در طرح سوالات مصاحبه استخدام در شرکت ۶. معیارهای ظاهر فرد در انتخاب همکار آینده ۷. معیار تخصص و تعهد در انتخاب همکار آینده ۸. لیست تخصصهای مورد نیاز در انتخاب همکار آینده ۹. تعهد مقوله ای مهم در انتخاب همکار آینده ۱۰. نوع نگاه به کار تیمی در موفقیت شغلی ۱۱. اهمیت روحیه ی کار تیمی در استخدام ۱۲. فناوری اطلاعات رمز بقای کار ۱۳.تاثیر مدرک ICDL و زبانهای خارجی در استخدام ۱۴. تاثیر تسلط به زبان خارجی در توسعه بازار شغلی ۱۵. اهمیت چگونگی حل مشکلات شرکت توسط کارمند در استخدام ۱۶. اهمیت آزمایش افراد برای استخدام ۱۷. تفاوت بین صلاحیت و شایستگی در استخدام ۱۸. شایستگی مهمتر از صلاحیت در استخدام ۱۹. اهمیت تفکیک بین صلاحیت وشایستگی در استخدام ۲۰. دو توصیه مهم برای کارفرما در استخدام ۲۱. قانون بشکه های چوبی در استخدام نیروی با کیفیت ۲۲. متناسب بودن کیفیت کارمند با نیاز شرکت ۲۳. توجه به قرارداد نیروی کار جدید ۲۴. مشکل استخدام در شرکتهای کوچک کارشناس : استاد مقداد محمودی مدت زمان : ۲۴ دقیقه
تهیه شده توسط چراغ
کاریابی و استخدام
تهیه شده توسط چراغ
(بدون رای)
دوره معیارهای انتخاب شغل در اسلام شامل ۷ فایل ویدیویی است. کارشناس : حجت الاسلام کلاته مدت زمان : ۱۴ دقیقه
تهیه شده توسط چراغ
کاریابی و استخدام
تهیه شده توسط چراغ
(بدون رای)
دوره تاثیر رزومه شغلی در استخدام شامل فایلهای ویدیویی با عناوین زیر است: ۱. اهمیت رزومه در استخدام ۲. نحوه ی نگارش رزومه ۳. تخصصی بودن رزومه ۴. اصل ۶۰ ثانیه ۵. رزومه در نظر کارفرما ۶. استاندارد ساخت رزومه ۷. اطلاعات موردنظر کارفرما در رزومه ۸. بعد از تایید رزومه توسط کارفرما کارشناس: استاد مقداد محمودی مدت زمان: ۸ دقیقه
تهیه شده توسط چراغ
کاریابی و استخدام
تهیه شده توسط چراغ
(بدون رای)
دوره اهمیت رفتار کارجو و تاثیر زمان مصاحبه در استخدام شامل فایلهای ویدیویی با عناوین زیر است: ۱.تاثیر منفی بدگویی از کارفرمای قبلی در مصاحبه شغلی ۲.تاثیر منفی موضع گیری در مقابل سوال کارفرما در مصاحبه شغلی ۳.اهمیت رفتار مصاحبه شونده با دیگران در استخدام ۴.در مصاحبه شغلی بگوییم بلد نیستم ۵.تاثیر منفی عذرخواهی در مصاحبه شغلی ۶. تاثیر زمان مصاحبه شغلی در موفقیت استخدام شدن ۷.زمانهای مناسب برای مصاحبه -۱ ۸.زمانهای مناسب برای مصاحبه -۲ ۹.پیگیری نتیجه مصاحبه شغلی کارشناس : استاد مقداد محمودی مدت زمان: ۹ دقیقه
تهیه شده توسط چراغ
کاریابی و استخدام
تهیه شده توسط چراغ
(بدون رای)
دوره درآمد در اسلام شامل فایلهای ویدیویی با عناوین زیر است: ۱-درآمد در اسلام-۱ ۲- درآمد در اسلام-۲ ۳-درآمد در اسلام-۳ ۴-درآمد در اسلام-۴ ۵-درآمد در اسلام-۵ ۶-درآمد در اسلام-۶ ۷-دغدغه کسب حلال-۱ ۸-دغدغه کسب حلال-۲ ۹- معیارهای درآمد حلال و حرام-۱ ۱۰-معیارهای درآمد حلال و حرام-۲ ۱۱-زمینه ها و علل کسب درآمد از حرام-۱ ۱۲-زمینه ها و علل کسب درآمد از حرام-۲ ۱۳-زمینه ها و علل کسب درآمد از حرام-۳ ۱۴-زمینه ها و علل کسب درآمد از حرام-۴ ۱۵-زمینه ها و علل کسب درآمد از حرام-۵ ۱۶-پیامدهای درآمد حرام-۱ ۱۷-پیامدهای درآمد حرام-۲ ۱۸-پیامدهای درآمد حرام-۳ ۱۹-پیامدهای درآمد حرام-۴ کارشناس : حجت الاسلام کلاته مدت زمان : ۴۰ دقیقه
تهیه شده توسط چراغ
کاریابی و استخدام
تهیه شده توسط چراغ
(بدون رای)
دوره قواعد بازی یک مدیر موفق شامل فایلهای ویدیویی با عناوین زیر است: ۱. یک مدیر، یک انتخاب کننده ۲. کار یک مدیر موفق ۳. وظیفه یک مدیر در راستای خلاقیت ۴. مدیر موفق حامی پرسنل ۵. مدیر خوب مدیر خوش قول ۶. صداقت بالاترین شاخص یک مدیر موفق ۷. مدیر موفق مدیر با جرات ۸. مدیر موفق یک مدیر انتقادپذیر ۹. مدیر موفق یک مدیر جسور و مسوولیت پذیر ۱۰. قواعد بازی مدیر موفق ۱۱. کانتکست در مدیریت ۱۲. دو دسته مدیر ۱۳. بهترین سبک مدیریتی ۱۴. سبکهای مدیریتی متفاوت در دنیا ۱۵. هدفگذاری مهمترین بخش مدیریت ۱۶. تبدیل هدف بزرگ به یک سلسله اهداف کوچکتر ۱۷. تبدیل اهداف به شاخصهای کمی ۱۸. نقش شاخصها در مدیریت ۱۹. نقش پایش در موفقیت مدیر ۲۰. مدیر تشویقی یا مدیر تنبیهی ۲۱. دید یک مدیر موفق به پرسنل ۲۲. مدیر موفق در دسترس ۲۳. رفتار یک مدیر ۲۴. راه ارتباطی مستقیم مدیر با پرسنل ۲۵. جایگاه مدیر بین پرسنل ۲۶. اهمیت دیده شدن کارمند برای حفظ نیروی کار خود ۲۷. تلاش برای شکوفا شدن استعداد کارمند کارشناس : استاد مقداد محمودی مدت زمان : ۲۷ دقیقه
تهیه شده توسط چراغ
کاریابی و استخدام
تهیه شده توسط چراغ
(بدون رای)
دوره تمرکز بر یک شغل برای موفقیت شامل فایلهای ویدیویی با عناوین زیر است: ۱. اهمیت تمرکز بر یک شغل ۲. ماندگاری در یک شغل ۳. همه شغلها اهمیت دارند ۴. به کار خود اعتقاد داشته باشیم ۵. تولید ثروت، هدف هر شغلی ۶. شاه کلید اصلی موفقیت ۷. نظم در کار ۸. پتانسیل شغلی در خانواده ۹. مطالعه همیشگی در شغل ۱۰. نوع شرکت در انتخاب شغل ۱۱. رفتار سازمانی مناسب در موفقیت شغلی ۱۲. داشتن روحیه تعاونی برای موفقیت شغلی ۱۳. نوشتن آرزوهای شغلی ۱۴. اهمیت علاقه به شغل ۱۵. لزوم تداوم آموزش در موفقیت شغلی ۱۶. اهمیت بررسی سایت سازمان قبل از ورود به آن در موفقیت شغلی ۱۷.یک توصیه مهم برای افراد جویای شغل ۱۸. نقشه راه در زندگی ۱۹. دنیای آینده دنیای مهارت کارشناس : استاد مقداد محمودی مدت زمان : ۱۹ دقیقه
تهیه شده توسط چراغ
کاریابی و استخدام
تهیه شده توسط چراغ
(بدون رای)
دوره تغییر شغل شامل فایلهای ویدیویی با عناوین زیر است: ۱. دلیل منطقی تغییر شغل ۲. توصیه هایی برای تغییر شغل ۳.خطای هاله ای در تغییر شغل ۴. مشکل در کل فرآیند شغل و تغییر شغل ۵. راضی نبودن از طبیعت کلی کار و تغییر شغل ۶. زمان مناسب فکر کردن به حقوق خوب در انتخاب شغل ۷. شناخت خود در انتخاب شغل ۸. توجه به درون خود ۹. راز انسان موفق ۱۰. انتخاب شغل بر اساس آگاهی از محتوای شغل ۱۱. تاثیر منفی انتخاب شغلهای کاذب ۱۲. مهاجرت از کشور در جستجوی شغل کارشناس : استاد مقداد محمودی مدت زمان : ۱۲ دقیقه
تهیه شده توسط چراغ
کاریابی و استخدام
تهیه شده توسط چراغ
(بدون رای)
دوره آداب کسب و کار در فرهنگ اسلامی شامل فایل ۱۰ ویدیویی زیر است. کارشناس : حجت الاسلام کلاته مدت زمان : ۲۰ دقیقه
تهیه شده توسط چراغ
کاریابی و استخدام
تهیه شده توسط چراغ
(بدون رای)
دوره پیدایش شغل و انتخاب شغل شامل فایلهای ویدیویی با عناوین زیر است: ۱. پیدایش شغل ۲. تاثیر افزایش جمعیت در پیدایش شغل ۳. پیدایش شغلهای جدید ۴. شغل به عنوان نام فامیلی افراد ۵. موروثی بودن شغلها ۶. گرایش به کارهای خدماتی و دیوانی ۷. تلاش برای به دست آوردن شغلهای دیوانی ۸. انتخاب شغل ۹. آموزش در کار ۱۰. اهمیت ریسک پذیری در کار ۱۱. تعیین شغل با مهارت خود ۱۲. چگونگی داشتن شغل خوب ۱۳. تغییر نگرش در پیدا کردن شغل خوب ۱۴. برای خودمان کار کنیم ۱۵. کارآفرین باشیم ۱۶. اهمیت آگاهی از قانون کار ۱۷. اهمیت شناخت مذهب جامعه در انتخاب شغل ۱۸. اهمیت شناخت فرهنگ جامعه در انتخاب شغل ۱۹. اهمیت متخصص بودن در شغل ۲۰. اهمیت تحقیق درباره شغل مورد نظر ۲۱. به صورت حرفه ای به دنبال شغل باشیم ۲۲. دو دسته افراد در جستجوی شغل ۲۳. دو دسته افراد برای بار اول در جستجوی شغل ۲۴. قدم اول جوانان تحصیلکرده در جستجوی شغل ۲۵. انتخاب شغل متناسب با رشته تحصیلی ۲۶. پیگیر رویای شغلی خود باشیم ۲۷. نکتهای برای افراد در جستجوی اولین شغل ۲۸. تاثیر تداوم آموزش در موفقیت شغلی ۲۹. دقت در انتخاب شرکت و سازمان برای شغل اول ۳۰. در گام اول انتخاب شرکتهایی در جهت ارتقاء شغل ۳۱. شغل افراد بدون تخصص ۳۲. اهمیت شغلهای پاره وقت و دانشجویی ۳۳. اهمیت بیمه شدن در شرکت کارشناس: استاد مقداد محمودی مدت زمان: ۳۳ دقیقه
تهیه شده توسط چراغ
کاریابی و استخدام
تهیه شده توسط چراغ
(بدون رای)
دوره اهمیت ظاهر کارجو در مصاحبه شغلی شامل فایلهای ویدیویی با عناوین زیر است: ۱.اهمیت لباس در مصاحبه شغلی ۲. رنگ لباس در مصاحبه شغلی ۳.اهمیت کفش در زمان مصاحبه شغلی ۴.اهمیت سادگی در مصاحبه شغلی ۵. اهمیت آراستگی در مصاحبه شغلی ۶.تاثیر ظاهر شما در برخورد اول در مصاحبه شغلی ۷.ظاهر مناسب محیط کاری در مصاحبه شغلی ۸.تاثیر منفی عطر با بوی تند در مصاحبه شغلی کارشناس : استاد مقداد محمودی مدت زمان : ۸ دقیقه
تهیه شده توسط چراغ
کاریابی و استخدام
تهیه شده توسط چراغ
(بدون رای)
دوره مدیر و بیست دقیقه طلایی برای موفقیت شامل فایلهای ویدیویی با عناوین زیر است: ۱. بیست دقیقه طلایی برای موفقیت ۲. ورود مسایل سیاسی به شرکت، ممنوع ۳. بیان شفاف انتظارات توسط مدیر ۴. مدیر موفق مدیر سازمان فرآیند محور ۵. سازمان، یک موجود زنده ۶. سازمان، یک پدیده ی اجتماعی ۷. چهار عنصر هر سازمان ۸. چهار مرحله رشد سازمان ۹. کاهش هزینه ها در سازمان ۱۰. هزینه پنهان در سازمان ۱۱. راهکار کاهش هزینه های پنهان سازمان ۱۲. اعلام موفقیت مدیر موفق ۱۳. شخصیت و هویت سازمان ۱۴. فضای سازمان ۱۵. توجه به پیشکسوتان سازمان در شخصیت بخشی به سازمان ۱۶. یک شرکت خوب یک شرکت پاسخگو ۱۷. یکی از بزرگترین آفتهای شرکت ۱۸. اهمیت چگونگی استخراج قوانین شرکت ۱۹. اهمیت مشاور حقوقی در امور شرکت ۲۰. اهمیت مشاور مالی در شرکت ۲۱. مدیریت دانش در شرکت ۲۲. سیستم هوشمند برای ترفیع پرسنل در شرکت ۲۳. حرکت به سمت محیط علمی در شرکت ۲۴. اهمیت حرکت به سمت آموزشهای جدید و کاربردی در شرکت ۲۵. تاثیر منفی غفلت از عصر تکنولوژی ۲۶. لزوم وجود واحد آموزش در شرکت و سازمان ۲۷. استفاده از کارشناسان شرکت خود برای آموزش پرسنل ۲۸. هزینه پنهان برگزاری جلسه در شرکت ۲۹. راه کارهای داشتن جلسات مفید در شرکت ۳۰. اهمیت وبسایت شرکت در موفقیت شغلی ۳۱. اهمیت محتوای سایت شرکت ۳۲. اهمیت انتخاب نماد برای شرکت ۳۳. لباس فرم، نماد شرکت ۳۴. روش تبلیغی غیرمستقیم برای شرکت ۳۵. روش و هدف تبلیغ برای شرکت ۳۶. مهندسی چیدمان فضای شرکت ۳۷. استفاده از گل و گیاه در محیط شرکت ۳۸. جشن سالروز شرکت بزرگترین جشن شرکت ۳۹. اهمیت راههای ارتباط مدیر با دیگران ۴۰. غذای گرم برای پرسنل در محیط کار ۴۱. اکسیر برای محیط کاری شاد ۴۲. چگونگی شاد بودن شرکت ۴۳. اهمیت اقلام هدیه به پرسنل شرکت ۴۴. اهمیت همراه کردن خانواده پرسنل با شرکت ۴۵. توجه مدیر به ابعاد مختلف موجود در سازمان و شرکت کارشناس : استاد مقداد محمودی مدت زمان : ۴۵ دقیقه
تهیه شده توسط چراغ
کاریابی و استخدام
تهیه شده توسط چراغ
(بدون رای)
دوره برکت در کسب و کار از دیدگاه اسلام شامل ۸ فایل ویدیویی است. کارشناس : حجت الاسلام کلاته مدت زمان : ۱۶ دقیقه
تهیه شده توسط چراغ
کاریابی و استخدام
تهیه شده توسط چراغ
(بدون رای)
دوره زبان بدن در مصاحبه کاری شامل فایلهای ویدیویی با عناوین زیر است: ۱.تاثیر لبخند در مصاحبه شغلی ۲.نقش دهان و دندان در مصاحبه شغلی ۳.اهمیت نحوه کلام شما در مصاحبه شغلی ۴.اهمیت دست دادن هنگام ورود برای مصاحبه شغلی ۵.اهمیت زبان بدن در استخدام ۶. ژستهایی با تاثیر منفی در مصاحبه شغلی ۷.ژستهایی با تاثیر مثبت در مصاحبه شغلی ۸.تاثیر حرکت دستها در مصاحبه شغلی ۹.معنای حرکت دستها در مصاحبه شغلی ۱۰. در مصاحبه شغلی حرکات اضافه ممنوع! ۱۱.تاثیر منفی زیاده روی تکان دادن سر در مصاحبه شغلی ۱۲.تاثیر منفی خندیدن زیاد در مصاحبه شغلی ۱۳.تاثیر منفی دست به جیب گذاشتن در مصاحبه شغلی کارشناس : استاد مقداد محمودی مدت زمان: ۱۳ دقیقه
تهیه شده توسط چراغ
کاریابی و استخدام
تهیه شده توسط چراغ
(بدون رای)
دوره موفقیت در کسب و کار از دیدگاه اسلام شامل ۱۲ فایل ویدیویی است. کارشناس : حجت الاسلام کلاته مدت زمان : ۲۴ دقیقه